Mapa pokrycia gminy planami miejscowymi

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOLBUDY
Lp. Rejon (wieś/obręb) Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podstawa prawna (uchwała RG Kolbudy) Publikacja (Dziennik Urzędowy) Załącznik graficzny Uwagi
1 Lublewo Gdańskie, Jankowo Gdańskie, Łapino Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi: Lublewo dotycząca obszaru działek 204/3, 205/2, 205/1 i 255, Jankowo dotycząca obszaru działek 20/3, od 100/1 do 100/9 i 100/11, Łapino dotycząca obszaru działek 128, 129, 127, 126, 57/13, 57/10 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIII/76/95 z dnia 16 sierpnia 1995 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 31, poz. 138 z dnia 18 grudnia 1995 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planami z poz. 37 i 38
2 Jankowo Gdańskie, Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi: Jankowo dotycząca obszaru działek 4/4 i 4/5, Otomin dotycząca obszaru działek nr 31, 32/1 i 32/2 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVII/98/96 z dnia 16 lutego 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 10, poz. 39 z dnia 6 maja 1996 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 31 i 46
3 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale dotycząca obszaru działek nr 13/15, 60/4, 53/2 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/146/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 24, poz. 70 z dnia 23 czerwca 1997 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 35 i 52
4 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca osiedla "Kowale" na obszarze położonym przy Obwodnicy Trójmiasta, na południe od ul. Świętokrzyskiej, obejmującym działki o nr 101/23, 104, 105, 106/1/2, 107… Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/189/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 31, poz. 95 z dnia 8 sierpnia 1997 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 32, 35, 45, 50, 53, 57
5 Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Lublewo - dot. działki nr 196/4 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/145/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 16 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 38
6 Jankowo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Jankowo - dotyczy działki nr 34/5 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/147/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 15 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 37
7 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Pręgowo - dot. działek nr 257/8, 257/9, 257/10, 111, 60, 188/2, 189/2, 71/3, 182/1 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXIII/148/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 5, poz. 14 z dnia 11 lutego 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 73
8 Kolbudy Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kolbudy dot. obszaru działek nr: 291/6, 295/10, 299, 284/2, 283/2, 282/2, 291/7, 295/8/9, 296/1/2, 297/1/2, 298/1/2/3, 286/1/2, 285/6 i 735/1 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/187/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 24, poz. 93 z dnia 11 maja 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 40 i 47
9 Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Otomin dot. obszaru działek nr 21/7, 21/9, 93/1, 93/3, 93/5 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVII/181/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 30, poz. 112 z dnia 8 czerwca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 30
10 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Kowale dotycząca działki nr 73/7 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/188/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 149 z dnia 10 lipca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
11 Czapielsk Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Czapelsko dot. działek nr 117, 89/2 (89/3:8, 89/11/12/15), 36/12, 80/1, 80/2, 60/1/2, 60/4:8, 60/10:11, 60/13:18, 60/20:27, 60/29:40 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/190/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 148 z dnia 10 lipca 1998 r. do wglądu w UG Kolbudy  
12 Łapino Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy w obrębie wsi Łapino dotyczące obszaru działek nr 130, 135, 136 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXVIII/191/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 41, poz. 150 z dnia 10 lipca 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 70
13 Bielkówko Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 338/2, 338/3, 338/8, 165/3, 50/18, 126/1, 204/23, 204/24, 204/25, 115/9 położonych na obszarze wsi Bielkówko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/231/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 391 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 44, 58 i 72
14 Czapielsk Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 245 położonej na obszarze wsi Czapelsko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/232/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 392 z dnia 3 grudnia 1998 r. do wglądu w UG Kolbudy  
15 Jankowo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 15/7 i 27/8 położonych na obszarze wsi Jankowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/233/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 393 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 37
16 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7 położonych na obszarze wsi Kowale Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/234/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 394 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
17 Kolbudy Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 55/14, 55/13, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5 położonych na obszarze wsi Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/235/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 395 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 47
18 Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 92, 391/5, 391/6, 391/7, 213/1, 213/2, 187 położonych na obszarze wsi Lublewo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/236/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 396 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 38
19 Otomin Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 32/5, 38, 211, 212, 214, 215, 216, 217 położonych na obszarze wsi Otomin Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIII/237/98 z dnia 27 lutego 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 79, poz. 397 z dnia 3 grudnia 1998 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 46
20 Kowale Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 101/14 i części działki nr 126/1 położonych na obszarze wsi Kowale Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/64/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 121 z dnia 9 marca 2000 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 35
21 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działki nr 49/3 położonej na obszarze wsi Pręgowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/65/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 122 z dnia 9 marca 2000 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
22 Bielkówko Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 108/3, 81/7 i 50/25 położonych na obszarze wsi Bielkówko Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XII/66/99 z dnia 7 września 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 123 z dnia 9 marca 2000 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 44
23 Pręgowo Górne Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbudy dotycząca działek nr 126/1 i 126/2 położonych na obszarze wsi Pręgowo Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XIII/75/99 z dnia 26 października 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 24, poz. 124 z dnia 9 marca 2000 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 73
24 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bąkowo obręb Lublewo - terenu obejmującego działki nr 251 oraz drogi o numerach działek 250 i 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXII/207/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 1 z dnia 7 stycznia 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 25 i 33
25 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bąkowo obręb Lublewo - terenu obejmującego działki nr 251 oraz drogi o numerach działek 250 i 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Górne Nr XXXIV/221/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 1, poz. 2 z dnia 7 stycznia 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 33
26 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 244/3, 245, 267, 246/51 położonych w Bąkowie oraz fragmentu wsi położonego na południowy wschód od drogi wojewódzkiej 221 Gdańsk - Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/269/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 63, poz. 1453 z dnia 24 września 2002 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planami z poz. 34, 52, 59
27 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bielkowo, obręb Lublewo, objętego obszarem działek 329/28, 329/29, 330 na terenie gminy Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/270/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 63, poz. 1454 z dnia 24 września 2002 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 38
28 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLII/272/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1595 z dnia 31 października 2002 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planem z poz. 47 i 56
29 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 159/6, położonej we wsi Buszkowy, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr V/48/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79, poz. 1279 z dnia 16 czerwca 2003 r. do wglądu w UG Kolbudy  
30 Kowale, Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentów wsi Kowale, obejmujących tereny rolne przyległe do wysypiska śmieci w Szadółkach oraz wsi Otomin, graniczących z Miastem Gdańskiem w pobliżu Obwodnicy Trójmiejsckiej Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/54/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 95, poz. 1678 z dnia 12 sierpnia 2003 r. do wglądu w UG Kolbudy Uchylony w części planami z poz. 46 i 52
31 Jankowo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentów wsi Jankowo w gminie Kolbudy,obejmujących obszar działek o numerach ewidencyjnych gruntów 3/3, 3/5:6, 3/8, 4/3:6 i działek nr 38/2, 38/3L, 63, 12/12 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIII/118/2004 z dnia 30 marca 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 53, poz. 1049 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
32 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący działki o nr ew. gr. 219 we wsi Kowale gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XII/106/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 66, poz. 1260 z dnia 31 maja 2004 r. archiwum UG Kolbudy Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 53
33 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bąkowo w gminie Kolbudy, obręb Lublewo, dla obszaru działek nr 250, 251, 252 Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVI/142/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 101, poz. 1802 z dnia 19 sierpnia 2004 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 61
34 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący fragmentu wsi Bąkowo, obejmującego obszar działek o nr ew. gruntów 248/11:17, 248/19:22, cz. 248/26, na terenie gminy Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXI/176/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 30, poz. 590 z dnia 31 marca 2005 r.

archiwum UG Kolbudy

Nie obowiązuje - uchylony planem z poz. 59
35 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kowale, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 3417 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Uchylony w części planami z poz. 50, 51, 52, 57
36 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kowale, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/253/2005 z dnia 25 października 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 3418 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 65
37 Jankowo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jankowo, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIX/258/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 32, poz. 640 z dnia 23 marca 2006 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
38 Lublewo Gdańskie, Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu geodezyjnego Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/328/2006 z dnia 19 września 2006 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 18, poz. 462 z dnia 26 stycznia 2007 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Uchylony w części planami z poz. 52, 56, 59, 61, 71, 74 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 147/15 z dnia 16 lipca 2015 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały w części dotyczącej działki oznaczonej numerem 331/99 położonej w Bielkowie, obręb Lublewo, gmina Kolbudy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3261)
39 Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lublewo obejmującego działki po byłym poligonie wojskowym o numerach 237/3, 237/4, 236/2, 235/2, 234/2, 233/2, 232/3, 231/5, 231/6, na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr V/42/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 118, poz. 2069 z dnia 19 lipca 2007 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
40 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Jeziorem" w Kolbudach na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/61/2007 z dnia 11 września 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 4, poz. 113 z dnia 21 stycznia 2008 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 71
41 Ostróżki - obręb Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostróżki na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/62/2007 z dnia 11 września 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 4, poz. 112 z dnia 21 stycznia 2008 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 73
42 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Buszkowy na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr IX/74/2007 z dnia 30 października 2007 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 27, poz. 788 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
43 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Lublewo na terenie gmniny Kolbudy w rejonie elektrowni wodnej na jeziorze Goszyńskim Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXI/167/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 10, poz. 262 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
44 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla większości terenu wsi Bielkówko na terenie gmniny Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/177/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 40, poz. 752 z dnia 18 marca 2009 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/224/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku o sprostowaniu omyłki (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r. Nr 70, poz. 1130); Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 297/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały w części dotyczącej działek oznaczonych numerami 72/3, 72/12
i 72/13 położonych w Bielkówku, gm. Kolbudy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2010 r. Nr 104, poz. 2038), Uchylony w części planami z poz. 58 i 72
45 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kowale" na obszarze położonym w rejonie ulic: Staropolskiej, Ateny, Aresa, Zeusa Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVI/206/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1480 z dnia 1 czerwca 2009 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
46 Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Otomin w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Konnej i Słonecznej wraz z częścią obszaru objętego mpzp zatwierdzonego uchwałą Nr VI/54/2003 R.G.K. z dn. 24 czerwca 2003 r. Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/293/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75, poz. 1285 z dnia 25 maja 2010 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 69
47 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kolbudy w gminie Kolbudy obejmującego teren wzdłuż ul. Wybickiego, ograniczony zbiornikiem Kolbudzkim, obrębem Pręgowo, obrębem Babidół oraz obrębem Łapino Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/35/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 44, poz. 1034 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planami z poz. 64, 66, 70, 71
48 Czapielsk Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czapielsk rejon ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Łapińskim gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VII/51/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 52, poz. 1211 z dnia 10 maja 2011 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
49 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/3, 72/12, 72/13, obręb Bielkówko, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XII/94/2011 z dnia 27 września 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 135, poz. 2755 z dnia 20 października 2011 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
50 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu "węzła Kowale" obejmującego tereny przyległe do obwodnicy trójmiejskiej w Kowalach, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XIV/104/2011 z dnia 25 października 2011 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 147, poz. 3047 z dnia 8 listopada 2011 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Uchylony w części planem z poz. 57
51 Kowale Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/252/2005 z dnia 25 października 2005 r. w rejonie ul. Wiśniowej w Kowalach, gmina Kolbudy, obejmującego tereny przyległe do granicy Gminy Miejskiej Gdańsk Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/195/2012 z dnia 25 września 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 3249 - ogłoszony dnia 17 października 2012 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
52 Kowale, Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVII/278/2013 z dnia 24 września 2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013 r., poz. 3677 - ogłoszony dnia 29 października 2013 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 57, 59
53 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Osiedla Olimp" w Kowalach, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLVIII/381/2014 z dnia 30 września 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 r., poz. 3655 - ogłoszony dnia 4 listopada 2014 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
54 Babidół, Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Pręgowo i Babidół", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/46/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1467 - ogłoszony dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Uchylony w części planem z poz. 68
55 Lisewiec Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Lisewiec", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VI/45/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1492 - ogłoszony dnia 5 maja 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
56 Kolbudy, Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna, w obrębie Kolbudy i Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr VIII/56/2015 z dnia 26 maja 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 1900 - ogłoszony dnia 18 czerwca 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

 
57 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kowale, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr IX/68/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 2357 - ogłoszony dnia 31 lipca 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Uchylony w części planem z poz. 65
58 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Bielkówko Południe", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr X/85/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 3047 - ogłoszony dnia 7 października 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
59 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przylegających do drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk-Kościerzyna we wsi Bąkowo, obręb Lublewo, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XI/98/2015 z dnia 22 września 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz. 3298 - ogłoszony dnia 2 listopada 2015 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
60 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Bielkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVI/146/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 1244 - ogłoszony dnia 29 marca 2016 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
61 Bąkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XVIII/170/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 2032 - ogłoszony dnia 2 czerwca 2016 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
62 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w obrębie Buszkowy Górne, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXII/214/2016 z dnia 27 września 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 3606 - ogłoszony dnia 7 listopada 2016 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

 
63 Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i terenów górniczych w południowej części wsi Pręgowo, obręb Pręgowo Górne, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIII/225/2016 z dnia 25 października 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 4044 - ogłoszony dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
64 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kolbudy zlokalizowanego po północnej stronie ul. Nowińskiej, przy granicy z przysiółkiem Nowiny, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/243/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 265 - ogłoszony dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
65 Kowale Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kowale, gm. Kolbudy dla terenów w sąsiedztwie gminy Pruszcz Gdański Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXV/244/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 385 - ogłoszony dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.2.2017.MM z dnia 26.01.2017r. stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 7 ust. 12; § 8 ust. 10 pkt 1 i 2; § 9 ust. 9 pkt 1 i 2; § 10 ust. 9 pkt 1 i 2; § 11 ust. 9 pkt 1 i 2 (Dz. Urz. Woj.. Pom. z 2017r., poz. 398) 
66 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Kolbudy, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXVIII/267/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 1621 - ogłoszony dnia 9 maja 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
67 Buszkowy Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Buszkowy Dolne", gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXIX/277/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 2322 - ogłoszony dnia 21 czerwca 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
68 Babidół Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Babidół, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXII/310/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 3406 - ogłoszony dnia 2 października 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
69 Otomin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Otomin w sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXII/311/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 r., poz. 3486 - ogłoszony dnia 12 października 2017 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
70 Kolbudy, Łapino Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Przemysłowej w Kolbudach, na granicy obrębów Kolbudy i Łapino w gminie Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVI/341/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 163 - ogłoszony dnia 16 stycznia 2018 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
71 Kolbudy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Jeziora Bielkowskiego w obrębie Kolbudy, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIX/385/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1274 - ogłoszony dnia 3 kwietnia 2018 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

 
72 Bielkówko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części miejscowości Bielkówko wraz z terenami nad rzeką Radunią, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XXXIX/384/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1537 - ogłoszony dnia 19 kwietnia 2018 r.

Uchwała

Załącznik graficzny

 
73 Pręgowo Górne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Pręgowo Górne”, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLI/402/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 2293 - ogłoszony dnia 4 czerwca 2018 r.

Uchwała

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Załącznik graficzny 3

 
74 Bielkowo - obręb Lublewo Gdańskie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów dawnego zespołu dworsko-folwarcznego i elektrowni wodnej we wsi Bielkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLV/433/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3888 - ogłoszony dnia 16 października 2018 r.

Uchwała

Załącznik graficzny