Jak miejsce, w którym się mieszka i przebywa wpływa na odczuwanie szczęścia? Czy otaczająca nas przestrzeń determinuje doświadczanie tego uczucia? To pytania, na które odpowiedzi poszukuje Kamila Chomicz i Fundacja Mi-Ro-Ro, która we współpracy z Gminą Kolbudy przygotowała opracowanie „Europa dla ludzi, pochodzenie szczęścia”.

W publikacji zaprezentowano wypowiedzi osób, które w przeszłości żyły w Polsce, Syrii, Iraku czy na Ukrainie. Z różnych względów zdecydowały się jednak zmienić otoczenie i spróbować życia na emigracji. Większość rozmówców, to byli lub obecni mieszkańcy Gminy Kolbudy. Kamila Chomicz pyta o powody wyjazdu i życie poza granicami zarówno tych, którzy opuścili nasz region jak i tych, którzy zdecydowali się u nas osiedlić, przybywając z odległych krajów.

W sobotę 20 maja w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy odbędzie się spotkanie inspirowane wspomnianym opracowaniem. Wezmą w nim udział osoby, które kierując się różnymi motywami opuściły miejsce, w którym przyszły na świat i otoczenie w jakim dorastały. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w, jak się zapowiada, ciekawej dyskusji.

- Wypowiedzi osób zamieszczone w tym skromnym opracowaniu oraz wymienione przykłady funkcjonowania przestrzeni publicznych w miastach będą punktem wyjścia do przeprowadzenia dyskusji, zorganizowanej dla mieszkańców Gminy Kolbudy – zapowiadała Kamila Chomicz we wstępie do przytoczonej wyżej publikacji. -  Mam nadzieję, że będzie ona dla nas motywacją do rozmyślań na temat „pochodzenia szczęścia” i tego, jaki mamy na nie wpływ.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja publikacji „Europa dla ludzi, pochodzenie szczęścia” przygotowanej przez Fundację Mi-Ro-Ro i dofinansowanej przez Gminę Kolbudy. Zaplanowano również wykład „W poszukiwaniu lepszego życia”, który wygłosi  Rafał Raczyński. Uczestnicy obejrzą też film dokumentalny. Niezwykle ciekawym elementem spotkania będzie dyskusja. Liczymy na aktywny udział naszych mieszkańców.

Spotykamy się w sobotę 20 maja o godzinie 15.00 w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy.