Od września 2017 roku treningi wznowił SMOK, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dla dziewcząt. Realizacji programu podjął się Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym BRYZA oraz Zespołem Kształcenia i Wychowania w Lublewie.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest popularyzacja koszykówki i zwiększenie liczby dzieci uprawiających sport. Zapraszamy dziewczynki z klas IV, V i VI na treningi, które odbywają się w salach gimnastycznych w Kolbudach i w Lublewie. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach sportowych proszone są o kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego w Kolbudach - Panią Magdaleną Szymkiewicz.