Mają na swoim koncie wielkie sukcesy artystyczne i sportowe osiągane przynajmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Jako mieszkańcy gminy Kolbudy promują region, w którym mieszkają. Już 19 grudnia, podczas przedświątecznej Sesji Rady Gminy, odbiorą - w obecności Radnych oraz swoich najbliższych - okolicznościowe dyplomy poświadczające przyznanie Stypendium Wójta Gminy Kolbudy.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają talenty plastyczne, muzyczne, aktorskie lub osiągnęli imponujące wyniki sportowe w rozmaitych dyscyplinach sportowych. W gronie stypendystów bez trudu znajdziemy medalistów imprez, nie tylko szczebla krajowego. Niektórzy z nich, mimo młodego wieku, mają już na swoim koncie medale mistrzostw Europy, a nawet świata.

- Do tej pory stypendia w tej kategorii wręczaliśmy podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości – mówi wicewójt Marek Goliński. – Tym razem chcemy, aby nasi najzdolniejsi artyści i sportowcy otrzymali dyplomy stypendysty podczas specjalnej, przedświątecznej sesji Rady Gminy Kolbudy. Ponieważ w gminie Kolbudy mamy tak wiele uzdolnionej młodzieży grudniowe posiedzenie odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. To wielkie wydarzenie dla młodych ludzi. Chcą w nim uczestniczyć członkowie rodziny, ale również nauczyciele, którzy często mają ogromny wkład w rozwój talentów naszej młodzieży. W dużej sali na pewno wszystkim będzie wygodniej, a uroczystość zobaczy znacznie więcej osób.

Zgodnie z regulaminem z wnioskiem o stypendium mogą występować: rodzice lub prawni opiekunowie, szkoła, klub sportowy, organizacja społeczna lub sam zainteresowany. Wnioski za poprzedni rok szkolny, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, składane są w Urzędzie Gminy Kolbudy do 30 września. Ich kwalifikacją zajmuje się Komisja Stypendialna, powołana przez Wójta Gminy Kolbudy. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Wójta, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych. 

Sesja Rady Gminy Kolbudy, podczas której wręczone zostaną stypendia Wójta Gminy Kolbudy, odbędzie się we wtorek, 19 grudnia o godzinie 9.00 w sali sportowej ZKPiG w Kolbudach.

Poniżej prezentujemy listę stypendystów. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

Załączniki: