W niedzielę 4 marca w Trzepowie rozegrane zostaną zawody narciarskie o Puchar Wójta Gminy Kolbudy. Organizatorem imprezy, która rozpocznie się o godzinie 11.00 jest Urząd Gminy Kolbudy.  W rywalizacji mogą wziąć udział osoby od 7 roku życia do… nieskończoności. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 04 marca 2018 w godzinach 9.00 – 11.00 w Ośrodku Narciarskim w Trzepowie.

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie osobno dla kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach: 7-12 lat /13-16 lat /17 i więcej.

Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji SLALOM GIGANT /warunki kaszubskie/ zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Planowane są dwa przejazdy. W przypadku złych warunków atmosferycznych - lub dużej liczby uczestników - odbędzie się tylko jeden przejazd.
We wszystkich kategoriach zostaną ustalone kolejności miejsc według rzeczywistego czasu
dwóch (suma pierwszego i drugiego ) lub jednego przejazdu.

Każdy z uczestników bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji. Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Dzieci i młodzież do 14 roku życia startują w kaskach narciarskich!

Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz  medale dla trzech pierwszych zawodników.