Instruktor: Jan Skałbania
Grupa docelowa: Dzieci i młodzież
Miejsce: UG Kolbudy, Sala Prób
Czas:
Poniedziałek: 16:30-20:30
Czwartek: 16:30-20:30

 

Instruktor:  Jan Skałbania

Swoją edukację muzyczną rozpocząłem w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Kielcach w klasie puzonu.W roku 1991 ukończyłem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie puzonu u pani prof. Magdaleny Zawadzkiej .Już podczas studiów rozpocząłem pracę w Państwowej Operze Bałtyckiej na stanowisku muzyka orkiestrowego , gdzie łącznie przepracowałem ponad dziesięć lat.Swoje umiejętności i pasję szczególnie rozwinąłem pracując także w kompaniach statków pasażerskich, początkowo w kompanii Cunard , następnie w charakterze pierwszego puzonisty w Show Band w jednej z największych korporacji statkowych na świecie - Norwegian Cruise Line.

Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych:

- Saksofony
- Trąbka
- Puzon
- Tuba