Instruktor: Bartosz Paprot
Grupa docelowa: Dzieci i młodzież
Miejsce: UG Kolbudy, Mała Sala Prób
Czas: Sobota: 08.00 - 15.30