Instruktor : Tomasz Hoffman 
Grupa docelowa : Brak ograniczeń wiekowych
Miejsce : UG Kolbudy,  Sala Prób
Czas : Środa 17:00-20:00