Instruktor: Studio Tańca Enzym
Grupa docelowa: Dzieci i Młodzież

Miejsce: UG Kolbudy, Sala Koncertowa
Czas: Poniedziałek: 19.00-20.00

Miejsce:  Dom Kultury Kowale Glazurowa 1
Czas: Środa: 16.30-18.30