Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w wysokości zgodnej ze złożonymi deklaracjami w okresach dwumiesięcznych. Terminy w roku 2014 to:

  • do 15 lutego (za miesiące styczeń i luty),
  • do 15 kwietnia (za marzec i kwiecień),
  • do 15 czerwca (za maj i czerwiec).
  • do 15 sierpnia (za miesiące lipiec i sierpień),
  • do 15 października (za wrzesień i październik),
  • do 15 grudnia (za listopad i grudzień).

Opłaty należy wpłacać na otrzymane przez Państwa indywidualne numery rachunków bankowych lub w kasie Urzędu Gminy w Kolbudach.

Ile zapłacimy?

Rada Gminy Kolbudy wybrała metodę osobową do ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła stawkę opłaty na: 

kolbudzkie firmy
Sala Bankietowa w Lublewie Sala Bankietowa w Lublewie

wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe

Giełda Nieruchomości
podziel się uwagami! © 1998 - 2015 Urząd Gminy Kolbudy