W skład Klubu Radnych "My dla Gminy" wchodzą:

1. Wiesław Rusiecki przewodniczący Klubu

2. Andrzej Klimek

3. Andrzej Sosiński

4. Marek Rosa

5. Marek Śpiewak

6. Barbara Brandt-Sarnecka

7. Tomasz Kroll