Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego