Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 23 marca 2020 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Szczegóły:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2020-roku.html