Marek Goliński

Żonaty, dwie córki, mieszkaniec Kolbud. Wieloletni pracownik Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Pełnił tam m.in. funkcje asystenta wojewody pomorskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury oraz dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi . Był sekretarzem Pomorskiego Komitetu Monitorującego oraz członkiem Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Współtworzył rządowe Kontrakty Wojewódzkie dla województwa pomorskiego, był koordynatorem programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. 

W latach 2002-2008 był radnym Gminy Kolbudy z okręgu Kowale, Jankowo. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, Przewodniczącego Komisji Statutowej oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolbudy.

Prywatnie, od wielu lat jest wolontariuszem w fundacji wspierającej leczenie dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi.

 

pokój: 316

Przyjmowanie interesantów:
środa 12.30 - 14.00
osoby niepełnosprawne: środa 12.00 - 12.30, sala 101 (na parterze urzędu)

Telefon: (58) 691–05–21

 

Zadania:

  • podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez wójta,
  • wykonywanie zadań powierzonych przez wójta,
  • zastępowanie wójta podczas nieobecności w zakresie określony przez wójta na podstawie odrębnych upoważnień,
  • reprezentowanie gminy w zakresie określonym przez wójta,
  • zastępca wójta w szczególności wykonuje zadania związane z koordynacją i stymulowaniem procesów rozwoju społecznego w gminie oraz podejmuje działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań gminnych,
  • wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.