Dariusz Wagasewicz

Kierownik

pokój: 218b
tel. (58) 691-05-39

 

Grażyna Rolska

ds. gospodarki odpadami

pokój: 218b
tel. (58) 691-05-62

 

Iwona Koralewska

ds. gospodarki odpadami

pokój: 218b
tel. (58) 691-05-62