Daniel Piechnik

p.o. Kierownika

GOK
tel. (58) 691-05-34

 

Anna Ciecholewska (zastępstwo Aleksandra Piskorz)

ds. kultury i sportu

GOK
tel. (58) 691 05 37

 

Karol Czuba

ds. kultury i sportu

GOK
tel. (58) 691-05-37