Izabela Kołodko

Sekretarz Gminy Kolbudy

pokój: 303

tel. (58) 691-05-26

 

Roman Nowak

ds. komunikacji społecznej

pokój: 304
tel. (58) 691-05-83

 

Kornelia Gordon

ds. kancelaryjnych

pokój: 303
tel. (58) 691-05-21

 

Oliwia Kostuch

ds. kancelaryjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Bożena Szwejkowska

ds. obsługi Rady Gminy

pokój: 208
tel. (58) 691-05-68

 

Jolanta Dawidowska

ds. obsługi Rady Gminy

pokój: 208
tel. (58) 691-05-68

 

Agata Lorrek

ds. administracyjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Katarzyna Bartosińska

ds. kadr i płac

pokój: 215
tel. (58) 691-05-42

 

Agnieszka Chyła

ds. kadr i płac

pokój: 215
tel. (58) 691-05-42

 

Agnieszka Michalska

pokój: 115
tel. (58) 691-05-30

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

Anita Richert - Kaźmierska

tel. 535 171 835

Pełnomocnik Wójta ds. seniorów

 

Artur Klaman

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych