Izabela Kołodko

Sekretarz Gminy Kolbudy

pokój: 303

tel. (58) 691-05-26

 

Anna Cieszyńska

organizacji

pokój: 303
tel. (58) 691-05-20

 

Joanna Kroll

kancelaryjnych

pokój: 303
tel. (58) 691-05-21

 

Bożena Szwejkowska

obsługi rady gminy i jej komisji

pokój: 208
tel. (58) 691-05-68

 

Jolanta Dawidowska

administracyjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta

 

Bożena Lorenc

kadr i płac

pokój: 215
tel. (58) 691-05-42

 

Agnieszka Chyła

kadr i płac

pokój: 215
tel. (58) 691-05-42