Joanna Krefta

kierownik

pokój: 401
tel. (58) 691-05-11

 

Elżbieta Pytlak

ds. księgowości oświaty

pokój: 405
tel. (58) 691-05-69

 

Ewa Janczur

ds. księgowości oświaty

pokój: 405
tel. (58) 691-05-69

 

Jolanta Sieniawska

ds. ewidencji księgowej mienia

pokój: 407
tel. (58) 691-05-54

  

Anna Dąbrowska

ds. kadr i płac

pokój: 114
tel. (58) 691-05-64

 

Renata Bielicka

ds. kadr i płac

pokój: 114
tel. (58) 691-05-40

  

Hanna Łaszczuk

ds. płac

pokój: 115
tel. (58) 691-05-12

 

Jakub Chmielecki

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 105
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Woźnicka

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 105
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Hopa

ds. organizacji oświaty

Pokój: 106
tel. (58) 691 05 24

 

Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Informacje dotyczące stypendiów naukowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja

 

Informacja nt. wyjazdów na basen w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram wyjazdów na basen 2017/2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018