Justyna Dmitruk

kierownik

pokój: 311
tel. (58) 691 05 11  

 

Anna Dąbrowska

ds. kadr i płac

pokój: 114
tel. (58) 691-05-64

 

Beata Markowska

ds. kadr

pokój: 114
tel. (58) 691-05-40

  

Hanna Łaszczuk

ds. płac

pokój: 105
tel. (58) 691-05-12

 

Lucyna Redak

ds. płac

pokój: 105
tel. (58) 691-05-12

 

Sylwia Baca

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Woźnicka

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Hopa

ds. organizacji oświaty

Pokój: 312
tel. (58) 691 05 89

 

Katarzyna Elwart

ds. organizacji oświaty

Pokój: 312
tel. (58) 691 05 89

 

Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Informacje dotyczące stypendiów naukowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja

 

Informacja nt. wyjazdów na basen w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram wyjazdów na basen 2018/2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019