Joanna Krefta

Naczelnik

pokój: 401
tel. (58) 691-05-11

 

Referat finansowy oświaty

 

Elżbieta Pytlak

Podinspektor

pokój: 405
tel. (58) 691-05-69

 

Ewa Janczur

Podinspektor

pokój: 405
tel. (58) 691-05-69

 

Jolanta Sieniawska

Podinspektor

pokój: 407
tel. (58) 691-05-54

 

Referat organizacji oświaty

 

Małgorzata Hopa

Kierownik

pokój: 105
tel. (58) 691-05-24

Renata Bielicka

Podinspektor

pokój: 114
tel. (58) 691-05-40

Anna Dąbrowska

Podinspektor

pokój: 114
tel. (58) 691-05-64

Hanna Łaszczuk

Podinspektor

pokój: 115
tel. (58) 691-05-12

 

Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. planowania i analiz oświatowych

 

Jakub Chmielecki

Podinspektor

Pokój: 106
tel. (58) 691-05-10

 

Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja

 

Informacja nt. wyjazdów na basen w roku szkolnym 2016/2017

Wyjazdy w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy (pliki do pobrania)

Wyjazdy w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy (zarządzenia i regulaminy)