Małgorzata Hopa

Kierownik

pokój: 311
tel. (58) 691 05 11  

 

Anna Dąbrowska 

Zastępca Kierownika

kadr i płac

pokój: 305
tel. (58) 691-05-64

 

Beata Markowska

kadr

pokój: 305
tel. (58) 691-05-40

  

Hanna Łaszczuk

płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

 

Lucyna Redak

płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

 

Sylwia Baca

planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Woźnicka

planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Katarzyna Elwart

organizacji oświaty

Pokój: 306
tel. (58) 691 05 24

 

Daniel Piechnik

ds. organizacji kultury i sportu

GOK
tel. (58) 691-05-34

 

Anna Ciecholewska

ds. kultury i sportu

Pokój: 313
tel. (58) 691 05 89


Karol Niedzielski

ds. kultury i sportu

GOK
tel. (58) 691-05-34

 

Krzysztof Naraziński

konserwator

 

 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach

Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Informacje dotyczące stypendiów naukowych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja

Informacja nt. wyjazdów na basen w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram wyjazdów na basen 2018/2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019