Marta Karczewska

Kierownik USC

pokój: 107
tel. (58) 691-05-52

 

Zdjęcia sali nr 101 Urzędu Gminy Kolbudy, w której udzielane są śluby cywilne.