pdf Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku (220 KB)