umowa nr 00014-6935 – UM1110018/16

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dofinasowanie w kwocie: 291 876,00 zł

Koszt kwalifikowalny zadania: 458 708,58 zł

Cel operacji: aktywna integracja społeczności lokalnej liczącej 694 mieszkańców poprzez utworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Bąkowo

W ramach przedsięwzięcia powstał plac rekreacyjno – sportowy, na którym powstały:

  1. ciągi komunikacyjne;
  2. mini boisko do koszykówki;
  3. siłownię plenerową;
  4. tory do gry w buble;
  5. miejsce na ognisko;
  6. pumptrack;
  7. stację naprawy rowerów;
  8. elementy małej architektury .