Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:
Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:
Terminy rekrutacji do klasy I SP

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola:
Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej:
Wniosek rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania:
Zgłoszenie rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Rekrutację do nowo utworzonego Przedszkola w Kowalach przeprowadzi komisja rekrutacyjna w Gminnym Przedszkolu w Kolbudach w Zespole Kształcenia Podstawowego i gimnazjalnego w Kolbudach. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.