Zakończenie pracy zawodowej, pogarszająca się sprawność fizyczna, problemy zdrowotne, utrata kogoś bliskiego czy poczucie pustki i samotności – wszystko to może powodować emocjonalny kryzys. Wiek senioralny, to czas wielu ważnych zmian. Nierzadko osoby na tym etapie życia potrzebują pomocy psychologicznej. Rozmowa ze specjalistą stanowić może istotne wsparcie w pokonywaniu tego rodzaju trudności.

Odpowiedzią na potrzeby seniorów, poszukujących pomocy mają być Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego, które świadczą bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo psychologiczno – prawne dla osób starszych i ich opiekunów. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Z pomocy psychologicznej skorzystać będą teraz mogli również starsi mieszkańcy naszej gminy. Osoby, które chciałyby porozmawiać o swoich problemach i potrzebach mogą spotkać się z psycholog Iloną Sidło. Aby skorzystać z pomocy specjalisty wystarczy umówić się telefonicznie na spotkanie. Psychoterapia potrzebna jest przede wszystkim osobom, u których wiek senioralny wywołuje emocjonalny kryzys, gdy pojawiają się  uczucia, z którymi sami nie potrafią sobie poradzić.

- Do sięgnięcia po bezpłatne wsparcie psychologiczne zapraszam osoby, które ukończyły 60 rok życia - bądź sprawują opiekę  nad taką osobą - borykające się z nadmiernym zmęczeniem, poczuciem przeciążenia, niepokojem czy depresją – mówi Ilona Sidło. – To propozycja dla osób, które oświadczają różnego rodzaju kryzysów związanych  np. ze śmiercią, chorobą, zakończeniem pracy, rozstaniem z partnerem czy usamodzielnieniem dzieci. Zmiana nie zawsze jest łatwa do przyjęcia. Rozmowa z psychologiem jest pomocna w adaptowaniu się do niezbędnych zmian, w akceptowaniu tego czego zmienić się nie da.

Spotkania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, odbywać się będą (w zależności od woli osoby szukającej wsparcia) w Urzędzie Gminy Kolbudy lub w neutralnym gabinecie.

Ilona Sidło tel. 692 - 113 - 235