Wójt  Gminy Kolbudy zaprasza w dniu 21 kwietnia (piątek) 2017 r. o godz. 13.00 do  Zespołu  Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33 w Kolbudach,  na spotkanie dotyczące  świadczeń ZUS dla nauczycieli.

Poruszone zostaną zagadnienia   związane z emeryturą nauczycieli i  świadczeniami przedemerytalnymi. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, nie tylko zainteresowanych świadczeniami emerytalnymi ale również tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat chorób zawodowych nauczycieli, rehabilitacji czy urlopów zdrowotnych.

Planowany harmonogram spotkania
Kolbudy,   21 kwietnia 2017 r. 

godzina 13.00 Powitanie – organizator. 
20 min.   Choroby zawodowe nauczycieli. Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej w ZUS.
Anna Bernat –Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, Oddział ZUS Gdańsk
60 min.  

Prawo do emerytury nauczycielskiej. Świadczenia przedemerytalne.
Warunki nabywania uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i sposób ustalania jego wysokości.
Barbara Makowska -  Naczelnik Wydziału Emerytur i Rent,   Oddział ZUS Gdańsk

20 min.

DYSKUSJA – w tym pytania do ekspertów z ZUS.

5 min.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie.