Do 31 maja można zgłaszać kandydatury pedagogów i wychowawców, którzy będą się ubiegać o tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2017”. Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków do II edycji Konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych Pomorza.

Przy wyborze laureatów będzie brana pod uwagę przede wszystkim umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania rozwoju uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli, przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

Spośród zgłoszonych osób Komisja konkursowa zarekomenduje Marszałkowi Województwa Pomorskiego dziesięciu kandydatów do tytułu. Z tej grupy Marszałek wybierze pięciu laureatów, z których jeden otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę. Czterej pozostali poszczycić się będą mogli wyróżnieniami. Dodatkowo laureaci odbiorą nagrody pieniężne.

Wyłonienie najlepszych zaplanowano na drugą połowę września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji – listopad 2017 r.

Warunki, które musi spełniać kandydat określa Regulamin Konkursu, przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 341/222/17 z dnia 28 marca 2017 roku.

Wniosek należy wypełnić on-line, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z załącznikiem nr 1 przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza" w 2017 roku, na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk (odpowiedzialnej w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego za organizację Konkursu).

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wniosek:

http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza