W dniu 19 kwietnia 2017 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu trzech gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny, podpisała umowę z liderem konsorcjum – STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, na budowę pierwszej w Polsce Metropolitalnej Szkoły, zlokalizowanej przy ulicy Apollina w Kowalach.

To pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Władze Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego w grudniu 2012 roku podpisały List Intencyjny w sprawie realizacji budowy wspólnej metropolitalnej szkoły. Działka, na której powstanie szkoła (pow. ok. 1,56 ha), jest własnością gminy Kolbudy i mieści się przy skrzyżowaniu ul. Heliosa i Apollina w Kowalach - przy samej granicy z Gdańskiem, nieopodal granicy z Gminą Pruszcz Gdański.

Obiekt składał się będzie z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków: A oraz B. Na terenie szkoły znajdować się będą także boiska sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis), bieżnia i skocznia do skoku w dal, a także plac zabaw. Zgodnie z podpisaną umową na realizacjęr robót, koszt inwestycji wyniesie 35 597 745, 18 zł brutto.

Przekazanie placu budowy wykonawcy  planowane jest na piątek, 21 kwietnia, a od przyszłego tygodnia ruszą pierwsze prace związane miedzy innymi z makroniwelacją terenu i usunięciem niskiej roślinności. Szkoła gotowa będzie na 1 września 2018 roku.

Metropolitalna Szkoła w Kowalach:

 - BUDYNEK A – budynek dydaktyczny zespół szkolno-przedszkolny:

 •  przedszkole 5-oddziałowe (120 dzieci)
 •  pomieszczenia do nauki – 22 sal (550 dzieci)
 • biblioteka środowiskowa z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy
 • świetlica
 • pomieszczenia administracyjne
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne.  

- BUDYNEK B – budynek sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną:  

 • sala gimnastyczna z możliwością podziału na dwie mniejsze
 • sala pomocnicza do zajęć w-f, sala korekcyjna
 • aula
 • stołówka oraz kuchnia
 • zespoły szatniowo-sanitarne
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne.

 

Na terenie inwestycji zlokalizowane będą drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynków ustawione zostaną elementy małej architektury takie jak wiaty śmietnikowe, pergole przy placu zabaw, ławki typy parkowego, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wyposażenie placów zabaw, oświetlenie zewnętrzne terenu.

 

Więcej o inwestycji: http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=379