Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach wszczyna procedurę związaną z nadawaniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiących wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jesienią - jak co roku - odbędzie się bal, podczas którego Wójt Gminy Kolbudy wręczy Jubilatom te zaszczytne, nadawane przez Prezydenta RP, odznaczenia. Wszystkie pary małżeńskie, które są ze sobą pół wieku lub więcej prosimy, aby do końca maja skontaktowały się z Urzędem Stanu Cywilnego w Kolbudach.

- Urząd dysponuje co prawda dokumentacją, na podstawie której jesteśmy w stanie wytypować pary, którym należy się Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – mówi Marta Karczewska, kierownik USC Kolbudy. – Mogą zdarzyć się jednak przypadki, że w archiwalnych dokumentach popełniono jakiś błąd polegający np. na błędnie zapisanej dacie ślubu. Chcemy, aby nikt nie został pominięty a odznaczenia zostały nadane wszystkim parom, które spełniają warunki niezbędne do otrzymania medalu. Dlatego prosimy o kontakt wszystkie pary, które obchodzą jubileusze 50, 60, 65, 70, 75 i 80 lecia zawarcia związku małżeńskiego. 

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie wysłany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przekazany do Kancelarii Prezydenta RP wystarczy do końca maja br. zadzwonić pod nr (58) 691-05-52.

Jak wygląda procedura przyznawania Medalu i jaką rolę pełni w postępowaniu o jego nadanie Urząd Stanu Cywilnego? USC sporządza projekt wniosku. Po ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa,  wniosek przesyłany jest do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda jest bowiem organem wnioskującym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia.

Urząd Stanu Cywilnego, po przyznaniu odznaczeń i ich odebraniu z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, organizuje uroczystość, podczas której medale Jubilatom,
w Imieniu Prezydenta RP, wręcza Wójt Gminy Kolbudy.