Komisariat Policji w Kolbudach, w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2015 i 2016, odnotował w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku mniejszą liczbę kradzieży z włamaniem. Trzeci rok z rzędu na stałym poziomie utrzymuje się z kolei liczba pojazdów, które w sposób nielegalny zmieniły właściciela. Odnotowano jednak większą liczbę przypadków klasyfikowanych przez mundurowych jako „przestępczość ogólna”. Fakt ten wynika według Policji z rosnącej liczby mieszkańców naszej gminy. Wzrosła też liczba interwencji.

Podczas pierwszej, po wakacyjnej przerwie, sesji Radni Gminy Kolbudy wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa w regionie. Statystyki przedstawiające dokonania oraz liczbę zgłoszeń przyjmowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kolbudach zaprezentował Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim, insp. Radosław Pietrzak.

Mniej kradzieży z włamaniem

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku Policjanci z Kolbud odnotowali 25 kradzieży z włamaniem. Liczba ta jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, kiedy zgłoszono 42 tego typu przypadki. W roku ubiegłym miało natomiast miejsce 29 włamań, o których poinformowano nasz komisariat.

Identyczna liczba skradzionych pojazdów

Co ciekawe na stałym poziomie utrzymuje się w naszym regionie liczba kradzionych pojazdów. Według informacji przedstawionych przez komendanta Pietrzaka, już trzeci rok z rzędu - w pierwszych sześciu miesiącach roku – zgłaszano po osiem takich przypadków.

Z policyjnych statystyk wynika jednak, że wyższa niż w latach ubiegłych jest liczba w rubryce „przestępczość ogólna”. Jak tłumaczył referujący - pod tym hasłem kryje się m.in. szeroko pojęta przestępczość internetowa. Na wzrost liczby, zdaniem Policji, wpływa rosnąca liczba mieszkańców i większa liczba użytkowników internetu, za pośrednictwem którego częściej niż przed laty dokonujemy zakupów.

Wzrasta ogólna wykrywalność przestępstw

Co ważne, z przedstawionych danych wynika, że wzrasta ogólna wykrywalność przestępstw. W pierwszym półroczu bieżącego roku wynosiła ona 71,11 procent. W latach 2015 i 2016 było to odpowiednio 68,42 i 60 procent.

Lepiej prezentują się również dane dotyczące zdarzeń drogowych.  Od początku stycznia do końca czerwca tego roku Policjanci wyjeżdżali do 10 wypadków (w latach poprzednich było ich 14 i 17). Odnotowano jeden przypadek śmiertelny. Do tragicznego zdarzenia doszło w Kowalach na obwodnicy Trójmiasta, gdzie kierujący wjechał w barierkę. Oprócz wypadków zgłoszono w tym roku 99 kolizji (poprzednio 68 w 2015 roku i 109 przed rokiem). W tym roku niższa jest też liczba osób rannych w zdarzeniach drogowych. W bieżącym roku obrażenia odniosło 12 osób, podczas gdy w latach ubiegłych 21 oraz 19.

Wzrasta natomiast liczba interwencji naszych policjantów, co również tłumaczyć można rosnącą liczbą mieszkańców. W pierwszym półroczu bieżącego roku funkcjonariusze interweniowali 1476 razy. Rok wcześniej reagowali na 1373 wezwania, natomiast przed dwoma laty liczba ta wyniosła 915.

Częściej pouczają niż karzą mandatami

Mimo większej liczby interwencji Policjanci z Kolbud w roku bieżącym rzadziej niż przed rokiem nakładali mandaty karne i stosowali pouczenia. Finansowe konsekwencje swego czynu poniosły 204 osoby. Na pouczeniu poprzestano natomiast 247 razy. W roku 2016 przez sześć miesięcy nałożono 241 mandatów, a pouczono 335 osób. Znacznie mniej mandatów nałożono jednak w pierwszym półroczu roku 2015. Było ich wówczas jedynie 90, przy 325 pouczeniach.

O efektach swojej pracy w pierwszym półroczu bieżącego roku poinformowali również strażnicy gminni. Dane statystyczne przedstawił nowy komendant Jarosław Kopczyński, dla którego było to pierwsze spotkanie z radnymi naszej gminy.

Straż gminna i gospodarka odpadami

Z zaprezentowanych statystyk wynika m.in., że mundurowi najczęściej proszeni byli o pomoc w przypadkach dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Do tego typu zgłoszeń patrol wyjeżdżał 104 razy. Około setka przypadków dotyczyła również zagrożeń w ruchu drogowym. Zdecydowana większość z nich to informacje o nieprawidłowo parkujących pojazdach. Większość zgłoszeń dotyczących kierowców odebrano z sołectwa Kowale. Niewiele mniej interwencji dotyczyło zwierząt. Tu w liczbie próśb o interwencję przodowali mieszkańcy Kolbud. Najczęściej informowano o przypadkach biegających luzem psów.  Mieszkańcy telefonowali także w sprawie trzymanych w złych warunkach zwierząt. Strażnicy wzywani byli również do zakłóceń porządku publicznego, awarii technicznych i innych zdarzeń. W szkołach i przedszkolach przeprowadzono szereg spotkań edukacyjno–informacyjnych dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Również strażnicy gminni często poprzestawali na pouczeniu, które stanowiło 73 procent zastosowanych środków represji. Mandaty karne stanowiły 18 procent, natomiast w 5 procentach interwencji, w których zastosowano taki środek, skierowano wnioski do sądu.

Trudno się dodzwonić

Radni po wysłuchaniu sprawozdań, korzystając z obecności mundurowych, zgłaszali swoje uwagi i sugestie dotyczące pracy służb. Informowano m.in. o problemach z dodzwonieniem się na komisariat Policji, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Inspektor Radosław Pietrzak informował, że w Kolbudach nie ma osoby, która stale dyżurowałaby przy telefonie. Zdarza się, że wszyscy funkcjonariusze pracują w terenie. W takich przypadkach, jak zasugerowano, wybrać można numer alarmowy 112. Komendant poinformował, że planowana jest rozbudowa Komisariatu w Kolbudach, które ujęta została w planach modernizacji polskiej Policji. Rozpoczęły się już spotkania dotyczące koncepcji rozbudowy budynku.

Irytujące ciężarówki ze żwirem

Poruszono również problem ciężarówek ze żwirem, które wciąż rozjeżdżają okoliczne drogi. Komendant poinformował, że nie jest to problem wyłącznie naszej gminy. Kierowcy tzw. łódek korzystają również z dróg innych pobliskich samorządów. Walka z nimi jest jednak trudna, gdyż pierwszy zatrzymany do kontroli kierowca jest z reguły ostatnim. Pozostali, za pośrednictwem CB radia, przekazują sobie informacje o kontrolach i ruch pojazdów zamiera do czasu odjazdu patrolu. Nie oznacza to jednak, że działania polegające na kontroli aut ciężarowych nie są i nie będą prowadzone.

Rotowanie godzinami pracy strażników

Pytania adresowane do Straży Gminnej dotyczyły m.in. spraw związanych ze spalaniem przez mieszkańców wszelkiego rodzaju odpadów. Komendant Straży Gminnej mówił, że na skuteczność interwencji w dużej mierze wpływa czas Między zdarzeniem a zgłoszeniem. Jeżeli strażnicy zdążą pobrać próbki z paleniska jest szansa na wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby spalającej śmieci. Jarosław Kopczyński nie wykluczył, że w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym. Zmianom ulegały będą godziny pracy strażników, którzy w wybrane dni pracowali będą w godzinach popołudniowo-wieczornych, a nie jak zazwyczaj od 8.00 do 16.00.

Ściślejsza współpraca

Przedstawiciele Policji i Straży Gminnej zapewnili radnych o zacieśnieniu współpracy i planowanych wspólnych patrolach, chociażby w kwestii kontroli pojazdów ciężarowych.