Już niedługo na konta Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kolbudy trafi w sumie blisko 45 tysięcy złotych na zakup nowego sprzętu i wyposażenia. Pieniądze pochodzą z dotacji celowych, na udzielenie których zgodę wyraziła Rada Gminy Kolbudy oraz dofinansowania udzielonego przez Związek OSP RP. Promesę na odtworzenie gotowości bojowej strażakom z Pręgowa wręczyła natomiast osobiście Prezes Rady Ministrów.

To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. O tym jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywają strażacy ochotnicy pisaliśmy już wielokrotnie. Tym bardziej cieszy każda kolejna złotówka przekazywana druhom na zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia. Zgodni w tym temacie są również wszyscy radni Rady Gminy Kolbudy, którzy w sprawach OSP są zazwyczaj jednomyślni. Nie inaczej było podczas pierwszej po wakacjach sesji. Rada jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Pręgowa, Lublewa i Kolbud.

Na konta jednostek, z budżetu gminy, trafi w sumie ponad 21,5 tysiąca złotych. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu mundurów specjalnych, hełmów, rękawic i butów strażackich. Swoją niemałą cegiełkę dokłada również Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W sumie na nową, specjalistyczną odzież dla naszych druhów przyznana zostanie kwota około 35 tysięcy złotych.

- Zakup umundurowania, rękawic i obuwia zrealizujemy po podpisaniu umów z Urzędem Gminy Kolbudy i po przelaniu pieniędzy na nasze konta – mówi Daniel Rabiega, komendant Gminnego Związku OSP w Kolbudach. - Mundury i rękawice nie mają określonego okresu użytkowania. Nosi się je do zużycia. Jeżeli są widoczne uszkodzenia warstwy zewnętrznej to nadają się do wyrzucenia. Natomiast okres użytkowania obuwia wynosi pięć lat, gdyż na tyle wystawiane jest świadectwo dopuszczenia. Można ten okres przedłużyć ale jest to mało opłacalne, gdyż konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań.

Pieniądze na umundurowanie nie są jedynymi, które popłyną wkrótce do naszych jednostek. Dodatkowo kwotę 10 tysięcy złotych otrzymają strażacy z Pręgowa, którzy przez siedem dni zmagali się ze skutkami nawałnic, jakie w nocy z 11 na 12 sierpnia siały grozę w wielu miejscowościach naszego województwa. Pieniądze, przyznane w formie rządowej promesy, przeznaczone zostaną na odtworzenie gotowości bojowej.

- W pierwszych dniach września w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyło się podsumowanie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy jaka przeszła przez Polskę północną w dniach 11-12 sierpnia. Spotkaniu przewodniczyła Pani Premier – mówi Daniel Rabiega. - W trakcie narady uhonorowano strażaków PSP nagrodami finansowymi . Wręczono również dyplomy za poświęcenie jakie włożyli w trakcie prowadzonych działań strażacy OSP.  Piętnaście jednostek z województwa pomorskiego, decyzją Komendanta Głównego PSP, otrzymało tzw. promesy w wysokości 10 tysięcy złotych  na odtworzenie gotowości bojowej jednostek. Miałem przyjemność odbierać promesę w imieniu jednostki OSP Pręgowo, jedynej z powiatu gdańskiego. Za te pieniądze planujemy kupić agregat prądotwórczy i pilarki które najbardziej się z zużyły. Może nabędziemy też jakąś pompę dużej wydajności.

Druhowie z Pręgowa, którzy brali udział m.in. w działaniach w Suszku relacjonowali nam, że sprzęt, którym dysponowali w akcji ratunkowej nie ustępował temu, w który wyposażeni byli zawodowi strażacy.

- W naszej gminie nie możemy narzekać na wyposażenie straży – mówił nam wówczas Arkadiusz Żeźnik z OSP Pręgowo. – Przekonaliśmy się o tym działając ramię w ramię z kolegami z innych ochotniczych jednostek, którzy takiego sprzętu mogli nam tylko pozazdrościć.