W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi postępowania z tzw. odpadami wielkogabarytowymi informujemy, że mieszkańcy gminy Kolbudy mogą już korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach. Od poniedziałku do soboty przyjmowane są odpady dostarczane samodzielnie przez naszych mieszkańców. Za ich pozostawienie nie ponosimy dodatkowych kosztów.

Jak wiadomo odbiór odpadów wielkogabarytowych spod posesji odbywa się cztery razy w roku. Termin, chociaż podawany do wiadomości publicznej ze znacznym wyprzedzeniem, nie zawsze pokrywa się z wymianą mebli, remontem domu czy generalnymi porządkami.

Od teraz starą kanapę, lodówkę, pochodzący z rozbiórek gruz czy tzw. odpady zielone możemy sami, nieodpłatnie dostarczyć na gdańskie wysypisko. PSZOK w Szadółkach czynny jest sześć dni w tygodniu. Jedynym kosztem związanym z pozbyciem się odpadu jest koszt transportu.

Jednocześnie przypominamy, że jeszcze w tym roku planowane są kolejne mobilne zbiórki odpadów innych niż komunalne. Aby pozbyć się niepotrzebnych mebli, sprzętu elektronicznego czy odpadów pochodzących z remontów i rozbiórek wystarczy wystawić je przed posesję do godziny 8.00 w dniu wskazanym w harmonogramie zamieszczonym pod tekstem.

Tak, jak w latach ubiegłych – od października – zmieniła się również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Terminy dla poszczególnych sołectw również znajdziecie Państwo w wykazie dołączonym poniżej.