Wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala podpisał dziś umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Glazurowej, Zeusa i Apollina w Kowalach. Drugi podpis złożył Lech Sokołowski, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlano Montażowego i Rusztowaniowego „BUDROS” sp. z o.o., która będzie wykonawcą przedsięwzięcia. Zadanie, które ma usprawnić ruch drogowy w Kowalach powinno zostać zrealizowane do września br.

Wraz z nowym rondem wykonana zostanie instalacja oświetleniowa, chodniki , a także odwodnienie. To jednak nie koniec planowanych prac drogowych w sołectwie Kowale.

- Nowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które powstanie w Kowalach zapoczątkuje budowę nowej ulicy Glazurowej, wraz z dojazdem do ronda – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. – Na razie nawierzchnia ul. Glazurowa i dojazd wykonane będą w podbudowie z kruszywa. Jednak nawet takie rozwiązanie powinno znacznie usprawnić ruch w tym miejscu i ułatwić życie mieszkańcom.

Wrześniowy termin realizacji przedsięwzięcia nie jest przypadkowy. Wiadomo, że w tym właśnie miesiącu rozbrzmi pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej w Kowalach, do której uczęszczać będą młodzi mieszkańcy trzech gmin.

- Od dawna mówiliśmy, że budowa placówki grozi paraliżem komunikacyjnym w okolicach placówki – mówi wójt Leszek Grombala. – Opinię tę podzielało wielu mieszkańców sołectwa, którzy już dziś mają problemy, aby wyjechać ze swoich osiedli. Budowa ronda nie rozwiązuje oczywiście problemu, ale na pewno usprawni ruch pojazdów w Kowalach. Naszym mieszkańcom na pewno łatwiej będzie dojechać do drogi wojewódzkiej 221 czy dowieźć dziecko do szkoły. Z niecierpliwością czekam więc na realizację przedsięwzięcia.

Pozostaje mieć nadzieję, że inwestycję uda się zrealizować w zaplanowanym terminie.