Tak jak zapowiadaliśmy, w pierwszych dniach kwietnia całość zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od naszych mieszkańców przejmie Gminny Zakład Usług Komunalnych. Utworzona przed trzema miesiącami spółka przyjmuje już pierwsze transporty plastikowych pojemników i worków. W drugiej połowie marca będą rozwożone do naszych mieszkańców. Użytkowane do tej pory pojemniki zostaną odebrane przez firmę, która dotychczas zajmowała się wywozem nieczystości.

Do siedziby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych przyjechały już pierwsze z trzynastu TIR-ów, które dostarczą zamówiony towar. Łącznie wśród mieszkańców gminy rozdysponowanych zostanie niemal 9000 sztuk pojemników oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Przejęcie przez GZUK zadań od dotychczas wykonującej tę usługę firmy stanowi duże wyzwanie logistyczne. Rodzi się wiele pytań, które kierują do nas mieszkańcy. Poniżej prezentujemy odpowiedź na te, z którymi spotykamy się najczęściej.

Komu pojemniki, komu worki?

Na placu przy siedzibie GZUK zobaczyć już można pojemniki czarne (na odpady zmieszane) i brązowe (na odpady BIO). Taki zestaw trafi do domków jednorodzinnych. Dodatkowo właściciele domów otrzymają worki w kolorach żółtym, niebieskim i zielonym. Mieszkańcy pytają o wielkość plastikowych pojemników. Pojawiają się opinie, że kubły o pojemności 60 litrów, z których korzystało dotychczas wielu mieszkańców są zbyt małe i często nie mieszczą wszystkich „wyprodukowanych” odpadów.

- Najmniejsze pojemniki, jakie otrzymają nasi mieszkańcy będą miały pojemność 120 litrów. – mówi Krzysztof Hypki. – Taką samą pojemność mają worki do których zbierać będziemy „selekty”. Do domów zamieszkiwanych przez większe np. sześcioosobowe rodziny chcemy dostarczać pojemniki 240 litrowe, zarówno na odpady BIO, jak i zmieszane. Zależy nam na tym, aby wszystkie odpady mieściły się w pojemniku.

Do GZUK dotarły już również znacznie większe pojemniki - mieszczące 660 i 1100 litrów odpadów - w kolorach żółtym (na tworzywa sztuczne i metale) oraz niebieskim (na papier i tekturę). W kolejnych transportach pojawią się pojemniki koloru zielonego (na szkło), o pojemności 240 litrów. Te przeznaczone będą do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej i ustawiane będą na zewnątrz np. w specjalnie przeznaczonych do tego wiatach osiedlowych. Odpady BIO i zmieszane mieszkańcy bloków wrzucać będą do zbiorczych pojemników o pojemnościach 240, 660 i 1100 litrów (w zależności od liczby mieszkańców).

Znikną wolnostojące „selekty”.

Znikną natomiast „selekty”, które do tej pory lokalizowane były często w centralnych punktach miejscowości. To właśnie na nie najbardziej skarżyli się mieszkańcy. Nie jest tajemnicą, że miejsca w których je ustawiano zamieniały się w dzikie wysypiska wszelkiego rodzaju odpadów.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych pytają również czy możliwe będzie zbieranie odpadów selektywnych do własnych, plastikowych pojemników zamiast do worków, które dostarczy GZUK. Zapytaliśmy o to Prezesa spółki.

- Będzie taka możliwość – mówi Krzysztof Hypki. – Mamy jednak prośbę, aby do pojemników selektywne odpady nie były wrzucane luzem, a zawsze w workach. Niekoniecznie tych dostarczonych przez nas. Tak będzie łatwiej i szybciej. To znacznie uprości nam opróżnianie innym pojazdem niż śmieciarka. Ważne też, aby te pojemniki były wystawiane w dniu odbioru danego selektu. Nie zawsze wszystkie trzy rodzaje selektywnie zbieranych odpadów będziemy odbierali tego samego dnia.

Pojawiają się również pytania dotyczące przypadków, gdy na jednej posesji mieszkają dwie lub trzy rodziny, a każda płaci za siebie?

- Tu sprawa nieco się komplikuje – mówi Krzysztof Hypki. – Jeżeli istnieje możliwość wspólnego korzystania z pojemników, to podstawione zostaną pojemniki wspólne o odpowiedniej pojemności. W takich przypadkach będziemy się starali traktować każdą sprawę indywidualnie. W razie konieczności stawiane będą osobne pojemniki dla każdej z rodzin.

Koszt zakupu pojemników oraz częstotliwość wywozu.

Oczywiście nie brakuje pytań o koszty zakupu pojemników oraz częstotliwości z jaką wywożone będą odpady. Na stronie internetowej GZUK dostępne są informacje dotyczące wyniku przetargu nieograniczonego na zakup pojemników i worków . Cena wybranej oferty wynosi prawie 1 200 000 zł. Jeżeli chodzi o częstotliwość z jaką wywożone będą odpady, to jest jeszcze zbyt wcześnie aby można było udzielić konkretnej odpowiedzi. Radni pracują obecnie nad nowym Regulaminem utrzymania czystości w gminie.

Czy ceny będą niższe?

- Liczymy na to wszyscy – mówi wójt Leszek Grombala. - Od początku zakładaliśmy, że ma być czyściej i taniej. Nie wycofujemy się z tych zapowiedzi. Chcemy poprawić jakość usługi oraz sprawić, że za odbiór odpadów zapłacimy mniej.

Od kiedy GZUK zacznie odbierać odpady?

Samochody spółki - oraz pracownicy w kombinezonach GZUK – pojawią się na ulicach gminy już od 3 kwietnia.

W najbliższym czasie wrócimy do tematu oraz pytań, jakie wynikać będą z wprowadzanych zmian.