Ogłoszenie o przetargach Wójta Gminy Kolbudy

Ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kolbudy

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Postąpienie minimalne

Cena wywoławcza za lokal wraz udziałem w gruncie

Nr działki
i pow. w m2

Położenie

Obręb geodezyjny

Udział w gruncie

Nr KW

1

159/1

pow.613m2

Pręgowo

ul. Bukowskiego 20

Pręgowo Górne

596/1000

GD1G/00154396/9

Samodzielny lokal użytkowy (sala biesiadna) o pow. użytkowej 217,38m2. Lokal położny na parterze i piętrze budynku 2 kondygnacyjnego. Lokal o nietypowym układzie funkcjonalnym składa się z węzła sanitarnego i komunikacji wewnętrznej na parterze i otwartej powierzchni sali biesiadnej na piętrze z pomieszczeniami kuchni, magazynu, szatni.

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4.000,00

338.500,00

2

159/1

pow.613m2

Pręgowo

ul. Bukowskiego 20

Pręgowo Górne

101/1000

GD1G/00154396/9

Samodzielny lokal użytkowy o pow. użytkowej 37,03m2. Lokal położny na parterze wolnostojącego 2 kondygnacyjnego budynku usługowego. Lokal składa się z trzech pomieszczeń i węzła sanitarnego.

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

1.000,00

72.200,00


Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 12-04-2018r.o godz. 1000 w sali 101 w budynku Urzędu Gminy Kolbudy przy ulicy Staromłyńskiej 1.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 09-04-2018r. na konto Urzędu Gminy Kolbudy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański o/Kolbudy Nr Rachunku: 19-8335-0003-0114-8887-2000-0013.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi, gdy uczestnik wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy p. 216. tel. (0-58) 691-05-46.