Prezes Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy, Krzysztof Hypki spotkał się z Radnymi Gminy Kolbudy oraz Sołtysami, aby opowiedzieć o zmianach dotyczących odbioru odpadów komunalnych, jakie czekają nas już od wtorku 3 kwietnia. Szef gminnej spółki odpowiadał również na pytania, z jakimi najczęściej zwracają się do Radnych mieszkańcy naszej gminy.

Można wrzucać śmieci do nowych pojemników

Krzysztof Hypki poinformował, że mieszkańcy gminy mogą już wrzucać odpady do nowych pojemników, które dostarcza Gminny Zakład Usług Komunalnych. Wśród mieszkańców usłyszeć można było różne opinie na ten temat. Prezes wyjaśnił więc, że z wrzucaniem śmieci do nowego kontenera nie trzeba czekać do kwietnia. Nowa spółka komunalna będzie kontynuować harmonogram odbioru realizowany przez obecnego wykonawcę usługi. Nie powinny więc wystąpić opóźnienia w odbiorze, spowodowane zmianą firmy odpowiedzialnej za wywóz nieczystości stałych.

Harmonogramy w internecie, ulotki niebawem

Prezes GZUK przypomniał o zasadach segregacji odpadów i poinformował, że szczegółowe harmonogramy odbioru śmieci oraz materiały informacyjne dostępne są m.in. w serwisie kolbudy.pl w zakładce sołectwa oraz w sekcji poświęconej gospodarce odpadami. Przygotowane są również ulotki, które niebawem powinny trafić do mieszkańców.

Wielkość zgodnie z zadeklarowaną liczbą mieszkańców

Szef gminnej spółki poinformował, że spotyka się z zastrzeżeniami dotyczącymi wielkości pojemników dostarczanych mieszkańcom. Przypomniał, że ich pojemność (norma 30 litrów na osobę) jest zgodna z liczbą zadeklarowanych osób. Niestety do tej pory nie wszyscy rzetelnie wypełniali deklaracje dotyczące liczby mieszkańców danej nieruchomości. Prezes odniósł się do uwag zgłaszanych przez mieszkańców, którzy nie otrzymali jeszcze pojemników. Mówił, że są one rozwożone według pojemności, dlatego nie wszyscy mieszkańcy danego sołectwa otrzymali kontenery tego samego dnia. Krzysztof Hypki zachęcał, aby wszelkie problemy i uwagi zgłaszać do spółki drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zabiorą również dodatkowe „reklamówki”

Krzysztof Hypki poinformował, że jeżeli mieszkańcy w dniu odbioru wystawią dodatkowy worek czy „reklamówki” z selektywnie zebranymi odpadami, to również one zostaną odebrane przez pracowników GZUK. Pytania dotyczyły też możliwości zakupu we własnym zakresie dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Prezes poinformował, że nie widzi problemu, aby w taki sposób składować odpady. Poprosił jednak, aby do (własnego, dodatkowego) pojemnika – mimo wszystko - wkładać worek i w nim wystawiać odpad przed posesję w dniu odbioru.

Częstotliwość odbioru w zabudowie wielorodzinnej

Radnych interesowała również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej. Krzysztof Hypki mówił, że docelowo od maja wywóz odpadów BIO i zmieszanych ma się odbywać dwa razy w tygodniu. Odpady zbierane selektywnie wywożone będą natomiast raz na dwa tygodnie. Częstotliwość dla zabudowy jednorodzinnej została precyzyjnie określona w harmonogramach dostępnych na stronie:

http://www.kolbudy.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/146-gospodarka-odpadami-komunalnymi/3508-nowy-harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-obowiazujacy-od-1-kwietnia-2018-r

Co z oponami, ceramiką i odpadami budowlanymi?

Wiele pytań zadanych Krzysztofowi Hypkiemu dotyczyło odbioru odpadów wielkogabarytowych. Prezes przypomniał, że będzie się on odbywał na zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. W ciągu pięciu dni od otrzymania prośby usługa zostanie zrealizowana. Krzysztof Hypki mówił, że odbierane będą zarówno meble, jak i sprzęt RTV i AGD. Warto odnotować, że pracownicy GZUK przyjmą od mieszkańców również opony od pojazdów osobowych, a także ceramikę. We własnym zakresie będziemy musieli natomiast organizować sobie odbiór odpadów budowlano – remontowych. Prezes przypomniał, że mieszkańcy nadal będą mieli możliwość nieodpłatnie, swoim transportem, dostarczać odpady na wysypisko w Szadółkach.

Posprzątają chodniki, place sołeckie i opróżnią kosze

Radni i Sołtysi usłyszeli również zapewnienie, że GZUK zamierza nie tylko opróżniać przydrożne kosze, pojemniki na psie odchody oraz sprzątać wiaty przystankowe.. W planie spółki jest również bieżące utrzymywanie czystości na ciągach pieszych i jezdnych oraz placach sołeckich.

Wnioski za dwa miesiące

Krzysztof Hypki nie krył, że pierwsze dwa miesiące funkcjonowania nowego systemu będą czasem obserwacji i wyciągania wniosków. Na zgłaszane uwagi i niedogodności GZUK będzie starał się reagować na bieżąco. Szef spółki poprosił o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości.