W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach uroczyście podsumowano Projekt „Erasmus+”. Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Rutynie mówimy „nie!”- podnoszenie kompetencji i atrakcyjności kształcenia sposo

bem zapobiegania wypaleniu zawodowemu” trwała dwa lata.W projekcie uczestniczyło osiemnastu pracowników ZKPiG w Kolbudach, którzy odbyli szkolenia zagraniczne w siedmiu europejskich krajach: we Włoszech i Wielkiej Brytanii, na Malcie, w Portugalii, Grecji, Czechach i w Słowenii.

- Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii podczas zajęć, wzrostu kreatywności w metodach nauczania i poszerzenia horyzontów oraz możliwości ciągłego rozwoju osobistego – relacjonuje Beata Woźniak z ZKPiG.

Uczestnicy podkreślają, że zadania realizowane w międzynarodowych grupach projektowych dały możliwość podwyższenia umiejętności pracy w języku angielskim.

- Udział w projekcie uświadomił wszystkim, że jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i dobrze czujemy się, rozwijając swoje horyzonty zawodowe i osobiste – słyszymy.

Koordynatorem Projektu była Izabela Średzińska, którą w przygotowaniach i realizacji przedsięwzięcia aktywnie wspierały inne nauczycielki Ewelina Michalak i Beata Woźniak. Uczestniczki podkreślają, że udział naszej kadry pedagogicznej w Projekcie „Erasmus +” był możliwy dzięki współpracy szkoły z Gminą Kolbudy.

Uroczyste podsumowanie Projektu stanowiło okazję do podzielenia się wrażeniami
z zagranicznych wyjazdów. Były więc zdjęcia, zabawne historie i liczne wspomnienia. Uczestnicy podkreślali, że zdobyte za granicą umiejętności już dziś znajdują zastosowanie w pracy z uczniami.

 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko  jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.