Do Urzędu Gminy Kolbudy trafia wiele pytań o zasady postępowania z wolno żyjącymi czworonogami. Nasi urzędnicy przyjmują zgłoszenia i szczegółowo instruują, jak należy postępować w danej sytuacji. Liczba odbieranych w tej sprawie telefonów świadczy o tym, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę bezpańskich psów czy kotów. Podpowiadamy gdzie należy przekazać informację o błąkającym się po okolicy lub rannym, cierpiącym zwierzaku.

- Informacje o bezpańskich psach oraz rannych w wyniku zdarzeń drogowych zwierzętach należy kierować przede wszystkim do pracowników Urzędu Gminy w Kolbudach – mówi Monika Żywczak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Kolbudy. – Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem (58) 691 05 33. Pomocy w tego typu przypadkach możemy szukać również pod numerami telefonu Straży Gminnej w Kolbudach oraz Policji. W ostatnim czasie także Sołtysi oraz Radni Gminy Kolbudy zostali poinstruowani, jak należy postępować w przypadku otrzymania takich zgłoszeń od mieszkańców. Wiedzą komu należy przekazać otrzymaną od mieszkańca informację. To dobre rozwiązanie zwłaszcza w dni wolne od pracy lub popołudniami, kiedy urząd nie pracuje. Kontakt telefoniczny do Radnych i Sołtysów znajdziemy w serwisie informacyjnym Gminy Kolbudy.

Opieka nad kotami

Opieką nad wolno żyjącymi kotami w gminie Kolbudy zajmują się od wielu lat dwie wolontariuszki i – od pewnego czasu – jeden wolontariusz, z którymi Urząd Gminy Kolbudy podpisał stosowne porozumienie. Cała trójka nie tylko dokarmia zwierzęta, ale również zapewnia im opiekę weterynaryjną. Bezpańskie koty, które znajdują się pod opieką wolontariuszy, poddawane są ponadto kastracji i sterylizacji. Zabiegi służące ograniczeniu rozrodu wolno żyjących kotów odbywają się wyłącznie za pośrednictwem wspomnianych osób. Zgłaszanie zapotrzebowania na sterylizację bezpańskich kotów, a także informacje o miejscu przebywania zwierząt należy zgłaszać do Urzędu Gminy tel. (58) 691 05 33. Warto jednak pamiętać, że zabiegom poddawane są wyłącznie wolno żyjące koty, które nie mają opiekunów.

Przekazywanie informacji o bezpańskich i rannych zwierzętach

Gmina ściśle współpracuje również ze schroniskiem OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim, gdzie trafiają odłowione na terenie Gminy Kolbudy bezpańskie psy.
Zgłaszania o błąkających się czworonogach przyjmowane są przez pracowników Urzędu Gminy w Kolbudach (58) 691 05 33, Straż Gminną (58) 682 76 66, Policję, Straż Pożarną, a także Radnych i Sołtysów Gminy Kolbudy.

Kontakt do Radnych:
http://www.kolbudy.pl/urzad/rada-gminy/radni-vii-kadencji-2014-18

Kontakt do Sołtysów:
http://www.kolbudy.pl/solectwa

Korzystając z tych samych numerów telefonów możemy również wezwać pomoc weterynaryjną do cierpiącego zwierzęcia, które zostało poszkodowane w wyniku zdarzenia drogowego.

Bezpłatne znakowanie psów i kotów

Nie wszyscy posiadacze zwierząt wiedzą o możliwości nieodpłatnego znakowania swoich psów czy kotów. Tak zwane czipowanie wykonywane jest bezpłatnie w Gabinecie Weterynaryjnym Monika Szlufik, który mieści się w Lublewie Gdańskim przy ul. Polnej 55 tel. 606 489 864. Z możliwości tej skorzystać mogą jednak tylko mieszkańcy Gminy Kolbudy.

Informacje o martwych zwierzętach w pasie drogowym

Ostatnim, ale niestety występującym stosunkowo często, problemem są martwe zwierzęta zalegające na szosie, w przydrożnym rowie, czy innych miejscach, z których powinny zostać natychmiast usunięte i poddane utylizacji. W zależności od kategorii drogi wybrać powinniśmy następujące numery telefonów:

  • na drogach gminnych – tel. (58) 691 05 33
  • na drogach powiatowych – tel. (58) 773 12 21
  • drogi wojewódzkie -  tel. (58) 303 66 00