Gmina Kolbudy uzyskała pozwolenie na budowę basenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Stosowną decyzję w tej sprawie wydał Starosta Gdański. Z początkiem wakacji powinna ruszyć inwestycja, na którą nasi mieszkańcy czekają od… 1986 roku, kiedy do użytku oddano nową szkołę w Kolbudach.

„Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla Gminy Kolbudy obejmujące budynek pływalni krytej z kotłownią gazową przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach…” – głosi pierwsze zdanie „jeszcze ciepłej” decyzji, która daje zielone światło dla rozpoczęcia prac.

- Myślę, że decyzja, którą właśnie otrzymaliśmy ucieszy naszych mieszkańców – mówi wójt Leszek Grombala. – O budowie basenu mówiło się od ponad trzydziestu lat. Wielu mieszkańców dawno przestało wierzyć, że pływalnia w naszej gminie kiedykolwiek powstanie. Często żartowano sobie na temat tego przedsięwzięcia, które stało się lokalnym odpowiednikiem „gruszki na wierzbie”. Dziś pozostaje nam wyłonić wykonawcę i zakasać rękawy. Basen powinien być gotowy do końca roku 2019. Cieszę się, że inwestycję uda się rozpocząć jeszcze w tej kadencji. Upływające właśnie cztery lata minęły pod znakiem realizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zbudowaliśmy dwie nowe sale sportowe, cały czas rozwijamy parki rekreacyjne w Kolbudach i Bąkowie. Budujemy szkołę w Kowalach, która również będzie miała nowoczesną salę. Basen, idealnie się w to wszystko wpisuje. Mieszkańcy czekali na niego wystarczająco długo.

Wkrótce Urząd Gminy Kolbudy ogłosi przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca basenu. Nasz samorząd zamierza również podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację budowy pływalni. W tym celu Gmina Kolbudy planuje ubiegać się o dofinansowanie z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej, który realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wstępny koszt budowy basenu oszacowano na około 12 milionów złotych. Jednak bez względu na to czy starania o dofinansowanie zakończą się sukcesem czy nie, inwestycja i tak będzie realizowana.

- O budowie pływalni mówiono już wówczas, gdy sam byłem uczniem tej szkoły – mówi Robert Aszyk, dyrektor ZKPiG w Kolbudach. – Cóż, trochę czasu minęło. Myślę, że uzyskanie pozwolenia na budowę to ważny dzień przede wszystkim dla tych, którzy tak jak ja przez te wszystkie lata nie tracili nadziei i cierpliwie czekali na basen w Kolbudach. Marzenie wreszcie się urzeczywistnia. Czekaliśmy długo, ale znając projekt i wszelkie wizualizacje zapewniam, że było warto. Liczę na to, że prace będą mogły ruszyć na początki wakacji. Chciałbym, aby pod nieobecność uczniów udało się wykonać znaczną część trudnych i uciążliwych robót ziemnych. We wrześniu plac budowy musi być odpowiednio zabezpieczony, aby budowa nie kolidowała z pracą szkoły.

Pływalnia będzie zlokalizowana w miejscu obecnego placu apelowego, przed głównym wejściem do ZKPiG w Kolbudach. Basen zostanie połączony z budynkiem szkoły łącznikiem, który ma powstać w wyniku przebudowy istniejącego wejścia głównego do ZKPiG. Obiekt składać się będzie z trzech kondygnacji. Na poziomie zero umiejscowiona zostanie część techniczna. Na poziomie pierwszym zaplanowano główną strefę basenu. Będzie to 25 metrowy basen sportowy z ruchomym dnem i basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi. Na wyższej kondygnacji znajdzie się taras i strefa fitness z siłownią i saunami. Z inwestycji korzystać będą zarówno uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy. Elewacja budynku, od strony boisk sportowych, będzie przeszklona.