Dział Zarządzania Ruchem Sieci Polska Spółka Gazownictwa informuje o akcji przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2018”, która zostanie przeprowadzona w dniach 9-11 października br. Jej celem jest wykrycie i usunięcie ewentualnych nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

- Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę - informuje w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy Kolbudy Tomasz Sowa, kierownik Działu Zarządzania Ruchem Sieci. - Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Co najmniej raz w roku, w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza akcję przewonienia gazu ziemnego.

Akcja przewonienia polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.