Wiele emocji wywołała tymczasowa zmiana organizacji ruchu na osiedlu Olimp w Kowalach. Znak zakazu wjazdu pojazdów ustawiony przy rondzie od strony ulicy Ofiar Grudnia 70. budzi skrajne emocje. Część mieszkańców z zadowoleniem przyjęła wprowadzone ograniczenie. Nie brakuje jednak głosów sprzeciwu, które w mediach społecznościowych zgłaszają głównie mieszkańcy sąsiedniego Borkowa. Dobrych wiadomości dla tych ostatnich nie ma wójt Gminy Kolbudy Leszek Grombala, który zapowiada, że ze względu na prace drogowe w rejonie Szkoły Podstawowej wydłużony zostanie czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu w Kowalach.

Jak już informowaliśmy ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów od strony Borkowa podyktowane zostało pracami drogowymi realizowanymi w okolicach nowego ronda w pobliżu szkoły.

Przed kilkoma dniami ustawiony tymczasowo znak zakazu niespodziewanie… zniknął. Kwestię tę poruszyła Wójt Gminy Pruszcz Gdański w korespondencji przesłanej do Wójta Gminy Kolbudy. Magdalena Kołodziejczak pyta m.in. czy znak nadal obowiązuje, a jeśli tak to do kiedy?

W odpowiedzi przesłanej Magdalenie Kołodziejczak wójt Leszek Grombala napisał m.in.:

„…wprowadzony 25 września br. zakaz wjazdu pojazdów od strony ronda przy ulicy Ofiar Grudnia 70 na osiedlu Olimp nadal obowiązuje. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w tym rejonie podyktowana jest pracami drogowymi u zbiegu ulic Heliosa i Apollina, w sąsiedztwie nowo budowanego ronda. W ostatnich dniach ustawiony znak drogowy został nielegalnie usunięty, co uniemożliwiło wykonawcy terminowe rozpoczęcie zaplanowanych prac…” 

Wójt Gminy Kolbudy informuje również, że konieczne będzie wydłużenie terminu obowiązywania ograniczenia. Usunięcie znaku zmusiło bowiem firmę realizującą zadanie do przesunięcia terminu rozpoczęcia prac.

Wójt Leszek Grombala informuje także o kolejnej planowanej inwestycji, która ma usprawnić dojazd do Szkoły Podstawowej w Kowalach. Jej rozpoczęcie sprawi jednak, że utrudnienia, z którymi borykają się w ostatnich dniach mieszkańcy Borkowa potrwają jeszcze dłużej.

„…Chciałbym również uprzedzić, że okres obowiązywania zakazu może zostać wydłużony również ze względu na kolejną inwestycję, jaką w obrębie Sołectwa Kowale planuje realizować Gmina Kolbudy. Jeżeli podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Kolbudy podjęta zostanie uchwała umożliwiająca położenie asfaltowej nawierzchni na ulicy Glazurowej ( połączy nowe rondo z drogą wojewódzką 221) niezwłocznie przystąpimy do realizacji zadania. W takim przypadku będziemy zmuszeni do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu do czasu zakończenia prac drogowych. Może to potrwać od dwóch do trzech tygodni. ” - napisał wójt Leszek Grombala.

Takie wyjaśnienia nie przekonują wszystkich zainteresowanych. Nie brakuje głosów niezadowolenia zgłaszanych przez rodziców uczniów nowej szkoły, którym znacznie utrudniono dowóz pociech do placówki metropolitalnej. Wójt Gminy Kolbudy ze zrozumieniem przyjmuje opinie. Zwraca jednak uwagę, że nie powinien być jedynym adresatem zgłaszanych pretensji. 

- Myślę, że nie tylko do mnie należy kierować pretensje o utrudniony dojazd do szkoły - mówi Leszek Grombala. - Gdy przed rozpoczęciem budowy szkoły i w trakcie realizacji tej wspólnej inwestycji poruszaliśmy kwestie dróg dojazdowych do placówki nie wszyscy partnerzy wyrażali zainteresowanie problemem. Nie przypominam sobie, aby Gmina Pruszcz Gdański przedstawiała jakieś propozycje. Słyszałem nawet, że dzieci przychodzić będą pieszo lub dojadą rowerkami. Jestem więc nieco zaskoczony, że tymczasowa zmiana organizacji ruchu podyktowana pracami drogowymi, które mają przecież poprawić komunikację drogową wokół szkoły, budzi tak wiele emocji nie tylko wśród mieszkańców ale i samorządowców. Absolutnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że moją intencją jest skonfliktowanie mieszkańców sołectwa Kowale z mieszkańcami Borkowa. To absurd. Nie wiem jaki miałbym w tym interes. Jako Wójt Gminy Kolbudy działam przede wszystkim w interesie swoich mieszkańców. A wśród nich, jak słyszę, nie brakuje głosów zadowolenia z realizowanych i planowanych inwestycji. Również tymczasowa zmiana organizacji ruchu przez wielu została przyjęta z zadowoleniem.