Rozpoczęto układanie asfaltowej nawierzchni na ulicy Glazurowej w Kowlach. Połączy ona drogę wojewódzką 221 z nowym rondem u zbiegu ulic Zeusa, Apollina i Heliosa. Od 18 października, kiedy planowane jest otwarcie ulicy Glazurowej, zniesiony zostanie zakaz wjazdu na osiedle Olimp od strony ulicy Ofiar Grudnia 70., który w ostatnim czasie wzbudził wiele kontrowersji. Zmianie ulegnie również trasa autobusów linii 156 i 255, które obecnie przejeżdżają przez osiedle. Ponownie zamontowane zostaną też progi zwalniające na ulicach, którymi tymczasowo kursowały pojazdy komunikacji miejskiej.

-Dzięki decyzji podjętej na ostatniej sesji Rady Gminy Kolbudy udało się wygospodarować środki na inwestycję, która umożliwi dojazd do Szkoły Podstawowej w Kowalach po równej nawierzchni - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. - Przekierowanie ruchu na ulicę Glazurową odciąży również gminne drogi osiedlowe. Na obecnym etapie prac projektowych nad koncepcją przebudowy węzła Kowale trudno jednoznacznie określić jaki ostatecznie przebieg będzie miała ulica Glazurowa. Nie wiemy również kiedy zrealizowany zostanie węzeł. Zdecydowaliśmy się więc na rozwiązanie tymczasowe, które umożliwi wyprowadzenie ruchu kołowego z zakorkowanych dróg gminnych w bliskim sąsiedztwie szkoły.

Od 18 października br. - wraz z otwarciem ulicy Glazurowej - wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na wewnętrznych drogach osiedlowych, którymi poruszać się będą mogli wyłącznie mieszkańcy okolicznych budynków.

Znaki ustawione zostaną u zbiegu ulic:

  • Apollina/Zeusa od strony Borkowa
  • Apollina/Heliosa,
  • Apollina/Glazurowa/Zeusa
  • Apollina, przy wyjeździe ze szkoły
  • Zeusa/Aresa
  • Aresa/Posejdona

- Mieszkańcy osiedli w pobliżu szkoły narzekają na zbyt duże natężenie ruchu i nagminne przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierowców- mówi wójt Leszek Grombala. - Poszukujemy więc sposobów na poprawę bezpieczeństwa na okolicznych drogach. Myślę, że na wprowadzanym pilotażowo rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy sołectwa Kowale i nie ucierpią mieszkańcy sąsiedniego Borkowa, którzy spod szkoły do swojej miejscowości wrócą tą samą drogą, którą dowieźli dziecko do szkoły. Z kolei do drogi wojewódzkiej 221 będą mogli dojechać spod szkoły ulicą Glazurową. Sądzę, że mieszkańcy naszej gminy z ulgą przyjmą wiadomość o zmianie trasy przejazdu autobusów miejskich. Zgodnie z ich oczekiwaniami będziemy mogli ponownie zamontować progi zwalniające, które - ze względu na kursujące gminnymi ulicami pojazdy ZTM - musieliśmy tymczasowo zdjąć.