Jednym z ważniejszych obowiązków władz samorządowych jest szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Zarządzanie w kryzysie na szczeblu gminnym należy do zadań wójta. Katastrofy komunikacyjne, budowlane czy zdarzenia związane z działaniem sił natury zmuszają organy administracji publicznej do podjęcia natychmiastowych działań. Ich skuteczność zależy w dużej mierze od sprawności jednostek podległych wójtowi, a także współdziałania z służbami przygotowanymi do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W poniedziałek 26 listopada Urząd Gminy Kolbudy odwiedzili przedstawiciele 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kmdr ppor. rezerwy Janusz Kolesiński oraz szeregowa, psycholog 7PBOT Katarzyna Szymańska rozmawiali z wójtem Andrzejem Chruścickim na temat przyszłej współpracy. W trakcie spotkania poruszono również zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego.