Barbara Wasiołka, z dniem 5 grudnia, zrezygnowała ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach. Pismo w tej sprawie zostało złożone na ręce Wójta Gminy Kolbudy, reprezentującego organ prowadzący pierwszą w Polsce „podstawówkę” wybudowaną wspólnie przez trzy samorządy. Wcześniej ustępująca Dyrektor przyjęła rezygnację dwojga swoich zastępców, którzy będą pełnić swoje obowiązki do 31 grudnia br. Do tymczasowego zarządzania Szkołą Podstawową w Kowalach wyznaczona została Sabina Leyk-Kania, dotychczasowa wicedyrektor tej placówki.

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, która zebrała się w środę 5 grudnia, wójt Andrzej Chruścicki podziękował dotychczasowej Dyrektor i jej zastępcom za wkład włożony w proces organizacji i budowy pierwszej w kraju szkoły metropolitalnej.

- Przyjąłem rezygnację Pani Barbary Wasiołka ze sprawowanej dotąd funkcji - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Nie chciałbym szerzej komentować argumentów zawartych w treści rezygnacji, którymi ustępująca Dyrektor motywuje swoją decyzję. Zapewniam, że zmiany nie będą miały większego wpływu na dalsze funkcjonowanie szkoły. Obowiązki dyrektora szkoły pełnić będzie Pani Sabina Leyk - Kania, która dotychczas sprawowała funkcję wicedyrektora tej placówki i która uzyskała 94 procentowe poparcie Rady Pedagogicznej. Do końca grudnia powinni zostać powołani nowi wicedyrektorzy. Rozpoczną oni pracę od nowego roku kalendarzowego. Tu decyzja należeć będzie do Pani Sabiny Leyk-Kania, która jako osoba kierująca szkołą ma prawo do wyboru swoich najbliższych współpracowników.

Jak informuje wójt Andrzej Chruścicki postępowanie konkursowe, które pozwoli wyłonić nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach powinno zostać przeprowadzone wczesną wiosną.

Szkoła Podstawowa w Kowalach została oddana do użytku we wrześniu br. Została wybudowana przez trzy samorządy. Partnerami Gminy Kolbudy w realizacji tego przedsięwzięcia były Gmina Miasta Gdańska i Gmina Pruszcz Gdański.