Przed końcem lipca 2019 roku powinna zakończyć się budowa ulic Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą prac, które znacznie poprawią komfort jazdy drogami sołectwa. Realizacji zadania podjęła się Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert. Koszt przedsięwzięcia wynosi 2 045 000 złotych brutto.

Na tę inwestycję w Jankowie Gdańskim czekano z niecierpliwością. Warunki jazdy mocno uczęszczanymi drogami sołectwa od dawna wywoływały niezadowolenie lokalnej społeczności. Błoto po intensywnych opadach deszczu, natomiast w ciepłe letnie dni tumany kurzu unoszące się w powietrzu dawały się we znaki kierowcom i okolicznym mieszkańcom.

W ciągu najbliższych siedmiu miesięcy warunki jazdy ulicami Jankowa Gdańskiego powinny ulec znacznej poprawie. W ostatnich dniach grudnia br. wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę, której przedmiotem jest budowa fragmentów ulic: Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku od skrzyżowania ulic Jankowskiej z Rzemieślniczą, poprzez ul. Straszyńską do skrzyżowania ul. Podgórnej z ul. Chabrową, długości ok. 480 m. Zgodnie z umową wykonawca powinien zrealizować zadanie do 20 lipca 2019 roku.

W zakresie prac objętych zamówieniem zawarto m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, chodników oraz zjazdów. Projekt przewiduje również budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. Budowlańcy będą również musieli usunąć kolizję z istniejącym wodociągiem, kanalizacją sanitarną i gazociągiem. Po zakończeniu prac ziemnych firma realizująca zadanie zadba o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego nowej drogi.

W ciągu najbliższych dni na placu budowy powinni pojawić się przedstawiciele wykonawcy i ciężki sprzęt budowlany. Podczas prowadzonych prac drogowych firma powinna tak zorganizować roboty, aby zminimalizować uciążliwości w ruchu kołowym i pieszym w trakcie inwestycji. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac.