W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy" zachęcamy mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Gminie Kolbudy. Badanie jest anonimowe. Jego wyniki pozwolą na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

LINK DO ANKIETY: https://goo.gl/forms/MTaIfytqnwpvilTR2