W poniedziałek 11 marca o godz. 9:00 rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w gminie Kolbudy. Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty należy składać w szkole obwodowej (dotyczy dzieci z obwodu) lub w przedszkolach/szkołach wszystkich wyborów (dotyczy kandydatów do przedszkola / dzieci spoza obwodu).

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej składają najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, w naszej gminie do 1 marca 2019 r. „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, co pozwoli dyrektorom przedszkoli i szkół ustalić faktyczną liczbę wolnych miejsc.

Dzieci te kontynuują wychowanie przedszkolne i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ-DZIECI OBWODOWE ORAZ UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DANEJ SZKOLE

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej (przy czym nie ma tutaj znaczenia czy dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły, czy nie) oraz rodzice dzieci, które pobierały wychowanie przedszkolne w innej placówce, ale zamieszkują w obwodzie danej szkoły składają najpóźniej do 1 marca 2019 r. w danej szkole „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”- załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 11 /2019 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 30 stycznia 2019 r.      

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły

Obwody:

L.p.

Nazwa i siedziba szkoły

Zasięg terytorialny (obwód)

Dodatkowe informacje organizacji szkoły:
a. struktura organizacyjna szkoły;
b. podporządkowane organizacyjnie szkoły filialne;
c. adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1

Szkoła Podstawowa
im. Mariusza Zaruskiego
w Kolbudach
z siedzibą w Kolbudach,
ul. Wybickiego 33,
83-050 Kolbudy

Sołectwa: Babidół-Nowiny, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Łapino, Bąkowo (klasy IV-VIII), Bielkowo (klasy IV-VIII), Lublewo Gdańskie (klasy IV-VIII)

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi, z klasami gimnazjalnymi
b. Szkoła Podstawowa filialna w Buszkowach, ul. Leśna Góra 7,
83-050 Kolbudy
c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

2

Szkoła Podstawowa
im. Brunona Gregorkiewicza
w Bielkówku
z siedzibą w Bielkówku,
ul. Gregorkiewicza 11,
83-050 Kolbudy

Sołectwo Bielkówko

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi
b. brak szkoły filialnej
c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

3

Szkoła Podstawowa
w Lublewie
z siedzibą w Lublewie,
ul. Szkolna 5,
83-050 Kolbudy

Sołectwa: Bąkowo, Bielkowo, Lublewo Gdańskie

a. klasy I-III, z oddziałami przedszkolnymi
b. brak szkoły filialnej
c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

4

Szkoła Podstawowa
w Pręgowie
z siedzibą w Pręgowie,
ul. Bukowskiego 3
83-050 Kolbudy

Sołectwa: Lisewiec, Ostróżki, Pręgowo

a. klasy I-VIII, z oddziałami przedszkolnymi
b. brak szkoły filialnej
c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

5

Szkoła Podstawowa
w Kowalach
z siedzibą w Kowalach,
ul. Apollina 7,
80-180 Gdańsk

Gmina Kolbudy: sołectwa: Kowale i Otomin.

Gmina Pruszcz Gdański: Borkowo, ulice: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa.

Gmina Miasta Gdańska: Gdańsk, ulice Baśniowa, Elfów, Legendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Świętokrzyska od nr 120 do nr 134.

a. klasy I-VIII
b. brak szkoły filialnej
c. brak innych lokalizacji prowadzenia zajęć

REKRUTACJA POZOSTAŁYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Gminie Kolbudy:

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Gminie Kolbudy

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie rodzica-opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

Oświadczenie rodziców-opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Sieć Publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

  • Gminne Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29 B,
  • Gminne Przedszkole w Lublewie, ul. Szkolna 5,
  • Gminne Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11,
  • Przedszkole w Kowalach, Plac Świętej Kingi 1.

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

  • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24. 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w Gminie Kolbudy

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie rodziców-opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Oświadczenie rodzica-opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33,
  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul. Leśna Góra7,
  • Szkoła Podstawowa w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3,
  • Szkoła Podstawowa w Lublewie, ul. Szkolna 5,
  • Szkoła Podstawowa im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy: 

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy

Oświadczenie rodzica-opiekuna potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji do klasy I