Gmina Kolbudy zamierza wybudować budynek komunalny, w którym będzie mogło zamieszkać dziesięć rodzin. To pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez nasz samorząd. Na najbliższej sesji Rady Gminy Kolbudy do uchwały budżetowej ma zostać wprowadzony tytuł: „Budowa budynku komunalnego w Gminie Kolbudy”. Jeżeli zyska akceptację radnych umożliwi zabezpieczenie środków na wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji zadania.

- Gmina Kolbudy wykonała już koncepcję architektoniczną i przygotowała teren pod inwestycję - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. - Budynek zostanie zlokalizowany we wsi Buszkowy, na gruncie będącym własnością gminy. Działka jest uzbrojona w kanalizację i przyłącze wodociągowe. Chcemy go wykonać w technologii murowanej lub z prefabrykowanej modułowej. Zależy nam, aby budynek był energooszczędny. Myślimy również o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Jak informuje wójt Andrzej Chruścicki projekt budowlany miałby zostać opracowany jeszcze w bieżącym roku. Realizacja zadania planowana jest natomiast na rok 2020.

- Większość mieszkań komunalnych w naszej gminie znajduje się w starych i mocno wyeksploatowanych budynkach - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Koszt ich remontu byłby bardzo wysoki. Nasz samorząd nigdy nie budował nowych obiektów z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Chcemy to zmienić.

Fakt ten potwierdza Monika Żywczak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy.

- Gmina Kolbudy dysponuje w tej chwili trzydziestoma jeden mieszkaniami komunalnymi, które zlokalizowane są w dziewięciu budynkach - mówi Monika Żywczak. - Do tej pory mieszkańców kwaterowano w obiektach, które wcześniej służyły do innych celów. To pierwszy przypadek inwestycji budowanej z zamiarem przeznaczenia na mieszkania komunalne.

Według przygotowanej już koncepcji architektonicznej zarówno na parterze zaprojektowanego budynku, jak i na piętrze znajdą się po cztery lokale mieszkalne. Na poddaszu umiejscowione zostaną natomiast dwa mieszkania. W sumie w obiekcie zamieszka więc dziesięć rodzin.