Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał umowę na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach. Opracowanie ma powstać do końca października bieżącego roku. Do grudnia powinna natomiast zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Inwestycja, na którą od wielu lat czekają nasi mieszkańcy zrealizowana zostanie w 2020 roku.

17 listopada 1971 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę wiejskiego ośrodka zdrowia w Kolbudach przy ul. Plac Kaszubski. Jak wynika z urzędowej kroniki budowę ukończono latem 1973 roku. Całkowita wartość inwestycji, na którą złożyły się m.in. lokalne zakłady pracy, wyniosła wówczas ponad 6,5 miliona złotych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że choć kolbudzka placówka obchodzić będzie w tym roku 46 urodziny, to wewnątrz budynku zmieniło się niewiele.

We wtorek 12 marca br. poczyniono duży krok w kierunku modernizacji gminnej lecznicy. Projekt, który powstanie jeszcze w tym roku umożliwi rozpoczęcie długo oczekiwanych prac.

- Według wytycznych funkcjonalno-użytkowych przebudowa obiektu ma polegać na rozbudowie o nową część budynku oraz optymalizacji istniejącej powierzchni - tłumaczy Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. - Powstaną dodatkowe gabinety, przebudowana zostanie klatka schodowa oraz wejście do budynku. Obiekt wyposażony będzie w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, która obsługiwać będzie istniejącą oraz nową część budynku.

Na uwagę zasługuje fakt, że w wyremontowanej i przebudowanej placówce miałby się znaleźć gabinet RTG. W tej chwili, aby w nagłych wypadkach wykonać zdjęcie rentgenowskie pacjenci często spędzać muszą długie godziny w kolejkach do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

- Rzeczywiście chcielibyśmy nie tylko poprawić komfort w wysłużonym budynku ośrodka zdrowia, ale również zwiększyć zakres usług oferowanych przez placówkę - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Chcemy, aby w zleconej właśnie dokumentacji projektowej ujęto pomieszczenia dla potrzeb pięciu lekarzy rodzinnych, około dziewięciu lekarzy specjalistów, gabinety rehabilitacji a także gabinet RTG. Wiem, że mieszkańcy podchodzą do kolejnych zapowiedzi rozbudowy ośrodka z rezerwą. O potrzebie tej inwestycji mówiono od dawna i nie szły za tym realne czyny. Nadszedł jednak czas, aby przestać mówić i zacząć działać. Czekamy na projekt i w roku 2020 przystępujemy do prac budowlanych. Środki budżetowe na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmodernizowany ośrodek zdrowia ma się składać z piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Na najniższej kondygnacji miałyby się znaleźć gabinety do rehabilitacji, gabinet USG/RTG, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia sanitarne i kotłownia. Wyżej, na poziomie „zero”, planuje się natomiast lokalizację przychodni dla dzieci zdrowych z osobnym wejściem, poczekalnią, szatnią oraz zespołem sanitarnym. Na parterze budynku umiejscowiona ma zostać także przychodnia dla dzieci chorych, rejestracja, laboratorium oraz gabinety lekarzy specjalistów. Specjaliści przyjmowaliby również na najwyższej kondygnacji, podobnie jak lekarze rodzinni, których gabinety będą połączone bezpośrednio z wspólnym gabinetem przygotowawczo - zabiegowym.

Wykonawcą projektu, na podstawie którego zrealizowana zostanie modernizacja ośrodka zdrowia w Kolbudach jest firma Arkon Atelier Sp. z o.o. Ewa Brach.