Gmina Kolbudy otrzyma kwotę 756 678 zł na budowę ciągu drogowego w Jankowie Gdańskim, etap II. Środki na realizację zadania, którego całkowity koszt wyniesie 1 513 356 złotych pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja w połowie zrealizowana zostanie ze środków własnych Gminy Kolbudy. Podpisy na umowie o dofinansowanie złożyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich i wójt Andrzej Chruścicki.

- Są to środki na  budowę ulic: Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej do ulicy Chabrowej w Jankowie Gdańskim- mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Inwestycja jest już realizowana. Budowę rozpoczęliśmy jeszcze przed uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Odpowiednią kwotę zabezpieczyliśmy bowiem w budżecie gminy. Prace są w tej chwili zaawansowane i przebiegają zgodnie z planem. Robimy wszystko, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, którzy muszą korzystać z objazdów. Dzięki środkom, jakie właśnie otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych będziemy mogli realizować kolejne zadania.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego cel to przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

- Każda pozyskana z zewnątrz kwota stanowi dobrą wiadomość nie tylko dla sołectwa, w którym realizowane są prace, ale dla wszystkich naszych mieszkańców - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Dzięki funduszom pozabudżetowym możemy stopniowo skracać kolejkę zadań inwestycyjnych. Jak wiadomo lista oczekiwań zawsze jest długa, a budżet gminy ma swoje ograniczenia.

Łącznie w województwie pomorskim, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w roku 2019 rozdysponowane zostanie 259 242 291,64 zł.

Gmina Kolbudy nie ustaje w staraniach o pozyskanie kolejnych dotacji. Na rozpatrzenie czekają już kolejne wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego.

- Cztery złożone przez Gminę Kolbudy wnioski opiewają na łączną kwotę 3,5 miliona złotych - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - O dofinansowanie na wszystkie planowane zadania na pewno będzie trudno, gdyż nie jesteśmy jedyną gminą na Pomorzu. Jestem jednak dobrej myśli i wierzę, że będziemy w stanie realizować kolejne inwestycje, na które uzyskamy zewnętrzne wsparcie.