Czy powrót pociągów do Gminy Kolbudy jest możliwy? Jest na to szansa. Reaktywacją linii kolejowej 229 zainteresowane są nie tylko nasze władze, ale również włodarze sąsiednich samorządów, którzy 11 czerwca spotkali się w Urzędzie Gminy Kolbudy, aby złożyć swoje podpisy na Liście intencyjnym w sprawie przywrócenia ruchu pociągów na trasie Pruszcz Gdański - Stara Piła. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi mieszkańcy zyskaliby połączenie kolejowe m.in. z Pruszczem Gdańskim oraz Gdańskiem.

Goście z Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Trąbek Wielkich, Przywidza, a także przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych nie mają wątpliwości, że rozwój miast i gmin - a co się z tym wiąże rosnące natężenie ruchu na drogach - zmusza nas do poszukiwania nowych rozwiązań komunikacyjnych. Przykład cieszącej się dużą popularnością Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dowodzi, że mieszkańcy Pomorza chętnie przesiadają się dziś ze swoich samochodów do szynobusów. Argumentami przemawiającymi za transportem zbiorowym są przede wszystkim koszt oraz czas podróży. O potrzebie powrotu do tematu reaktywacji linii kolejowej 229 przekonane są władze Gminy Kolbudy, w której dokonano symbolicznego podpisania listu.

- Dobrze, że temat rozwoju kolei powrócił do łask, czego najlepszym przykładem jest Pomorska Kolej Metropolitalna - mówił wójt Andrzej Chruścicki w trakcie uroczystości. - To chyba jedna z najlepszych inwestycji  jakie zostały zrealizowane w ostatniej dekadzie w województwie pomorskim. Sukces popularnej PKM-ki daje nadzieję, że podobnie będzie z linią kolejową 229. Kolej ma czynnik prorozwojowy. Integruje region, dywersyfikuje transport i łączy. Łączy, a nie dzieli. A tego nam wszystkim chyba najbardziej potrzeba.

O tym jak wielkie znaczenie odgrywa kolej w obecnym systemie komunikacji w województwie pomorskim doskonale wie jeden z sygnatariuszy listu, przedstawiciel władz wojewódzkich Ryszard Świlski. Zdaniem członka zarządu województwa pomorskiego powrót do tematu reaktywacji linii 229 to bez wątpienia dobry ruch. Kreowana od dłuższego czasu przez pomorski samorząd moda na transport kolejowy oraz realizowane obecnie inwestycje kolejowe czynią realnym realizację zadania, w które wielu przez lata powątpiewało. Należy jednak pamiętać, że symboliczny list, to dopiero początek niełatwej drogi.

- To jest niewątpliwie dobry krok - mówił przed podpisaniem listu intencyjnego wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. - Teraz musimy zrobić kolejny. Trzeba zastanowić się nad sposobem finansowania projektu oraz aktualizacji studium, które wcześniej zostało wykonane przez gminy. Powinniśmy pomyśleć też jak się odnaleźć przed nową perspektywą unijną. Jestem przekonany, że pomimo zmiany akcentów Komisji Europejskiej w wydatkowaniu pieniędzy aspekt transportowy i kolejowy nadal pozostanie w grupie elementów dominujących. Upatruję w tym naszej szansy. Życzę nam, żeby móc wrócić do projektowania i realizacji zadania. Jestem przekonany, że mieszkańcy oczekują takiej decyzji.

W powodzenie projektu wierzą wszyscy sygnatariusze listu, którzy deklarują wolę współpracy w zakresie działań, których efektem będzie uwzględnienie kolejnych gmin na mapie kolejowych inwestycji na Pomorzu.

 

„…Uważamy, że realizowane obecnie i planowane w kolejnych latach prace modernizacyjne stwarzają doskonałą okazję do rozszerzenia, a tym samym uczynienia bardziej atrakcyjną oferty transportu kolejowego w województwie pomorskim. Nasz optymizm i nadzieję na pozytywne, dostępne rozwiązanie wzmacnia  fakt, że opracowywane dziś koncepcje rozbudowy infrastruktury kolejowej uwzględniają możliwość realizacji w dalszej perspektywie dodatkowych linii kolejowych wykorzystywanych do przewozów pasażerskich i towarowych…” - czytamy m.in. w liście.

 

List intencyjny podpisali:

Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski

Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny

Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki

Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel

Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski

 

Podziękowania dla portalu „Kocham Kolbudy” za udostępnienie archiwalnych zdjęć pociągów kursujących na linii 229. Mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie fotografie kolejowego taboru jakie wykonano na ternie naszej gminy…

 

Link do relacji filmowej „Północna TV”

http://polnocna.tv/vid/23115-gmina-kolbudy-reaktywacja-linii-kolejowej-229